Privatskolernes Danmarkskort - Storbyerne svigter folkeskolen

Fællesskabet og velfærdssamfundet styrkes ved at bevare en ressourcestærk folkeskole. Tendensen mod et opdelt Danmark i ressourcestærke privatskoler og svækkede folkeskoler må derfor afværges. Fra 1999 til 2009 steg antallet af elever i privatskoler med 26 procent, således der i 2009 var ca. 96.000 børn indskrevet på landets 510 fri grundskoler. Hvis du bliver født i Allerød Kommune er der knap 5,5 procent chance for, at dine forældre placerer dig i en privatskole. Bliver du født på Østerbro i København er sandsynligheden 27,8 procent. Hvis den nuværende udvikling fortsætter vil hele 40 procent af Københavns børn allerede i 2020 gå på en privatskole, fremgår det af denne analyse. 

270610notat_privatskolernes_danmarkskort_-_storbyerne_svigter_folkeskolen.pdf