Ulighed

Alle analyser i denne kategori
3. marts 2016

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget.

2. marts 2016

Interaktivt danmarkskort: Procentvis ændring i markedsværdien på fast ejendom i perioden 2004-2014

På kortet ovenfor kan du- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se præcis hvor stor den procentvise ændring i den gennemsnitlige markedsværdi for fast ejendom har været i den valgte kommune.- Klikke på en kommune og se udviklingen i markedsværdien på fast ejendom i den valgte kommune i perioden 2004-2014 på grafen i højre hjørne. Kilde: Danmarks Statistik

2. marts 2016

Interaktivt danmarkskort: Geografisk forskel på markedsprisen på fast ejendom i perioden 2004-2014

På kortet ovenfor kan du- Vælge hvilket år du vil undersøge, eller se den geografiske udvikling i markedsprisen på fast ejendom fra år til år ved klikke gennem årrækken.- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se den gennemsnitlige markedspris på fast ejendom er i den valgte kommune i det valgte år.- Klikke på en kommune og se udviklingen i markedsprisen på fast ejendom i perioden 2004-2014 for den valgte kommune på grafen i højre hjørne.Kilde: Danmarks Statistik

2. marts 2016

Interaktivt danmarkskort: Forskel på familiernes formuestørrelse i årene 2004 til 2014

På kortet ovenfor kan du- Vælge hvilket år du vil undersøge, eller se den geografiske udvikling i formuestørrelsen fra år til år ved klikke gennem årrækken.- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se præcis hvor stor den gennemsnitlige families nettoformue er i den specifikke kommune det valge år.- Klikke på en kommune og se udviklingen i den gennemsnitlige familieformue i perioden 2004-2014 på grafen i højre hjørne.Note: Formuerne er opgjort eksklusiv pensionsformueKilde: Danmarks Statistik

2. marts 2016

Interaktivt danmarkskort: Forskel i familiernes formue inklusiv pension i 2014

Hold musen over den kommune du vil undersøge, og se præcis hvor stor den gennemsnitlige families nettoformue inklusiv pension er i den valgte kommune.Kilde: Danmarks Statistik

2. marts 2016

Interaktivt danmarkskort: Procentvis ændring i familiernes formue fra 2004-2014

På kortet ovenfor kan du- Holde musen over den kommune du vil undersøge, og se med hvor mange procent den gennemsnitlige families nettoformue er vokset eller reduceret i den valgte kommune.- Klikke på en kommune og se udviklingen i den gennemsnitlige familieformue i perioden 2004-2014 på grafen i højre hjørne. Note: Formuerne er opgjort eksklusiv pensionsformueKilde: Danmarks Statistik

8. december 2015

Flere får en uddannelse, men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008.

9. november 2015

Kløften mellem land og by vokser

Urbanisering er ikke noget nyt begreb. Men efter kommunalreformen har udviklingen for alvor taget fart.

18. august 2015

Mere end hvert sjette barn går på privatskole

  En stadigt stigende andel af eleverne i grundskolen går i privatskole. Ét ud af seks børn går i privatskole. I nogle kommuner er det mere end hvert tredje barn. Traditionelt går bybørn oftest i privatskole, men landdistrikterne og de kommuner, der ligger mellem land og by, haler ind på dem. 

9. juli 2015

Børnepasningen privatiseres især i yderområderne

Brugen af private dagstilbud er steget kraftigt, hvorimod brugen af offentlige og selvejende institutioner falder. Siden 2007 er antallet af private pasningstilbud mere end fordoblet, og antallet af indskrevne børn er steget 166 pct. Denne udvikling sker især udenfor de større byer, i udkants- og landkommunerne. Private institutioner kan som de eneste selv vælge, hvilke børn de vil indskrive og samtidig tjene penge på driften. Udviklingen forstærker dermed faren for, at børnepasningens traditionelle opgave som en katalysator for social sammenhængskraft mindskes.

8. juni 2015

Danmark anno 2030 - lige eller ulige?

Udviklingen i de danske indkomster fra 1995-2010 fordeler sig ulige. De ti procent rigeste har samlet oplevet en disponibel indkomstfremgang på 37 pct., mens de fattigste ti pct. har oplevet en tilbagegang på 8,8 pct. Gennemsnittet for udviklingen i den samlede vækst er 21,5 pct. Hvis de 40 pct. der ligger nederst i indkomstpyramiden skulle have nydt godt af en udvikling, der matcher gennemsnittet på 21,5 pct., ville det kræve en omfordeling af ca. 40 pct. af de rigeste ti procents fremgang på de nævnte 37 pct.

8. juni 2015

Arbejdsløse og enlige forsørgere rammes hårdest på økonomien

I perioden 2005 til 2013 har danskerne generelt fået sværere ved at få pengene til at række. Hårdest ramt er arbejdsløse og enlige forsørgere, hvor henholdsvis 40 pct. og 49 pct. har meget svært ved at få økonomien til at løbe rundt anno 2013. På længere sigt kan udviklingen få store konsekvenser i form mindsket social mobilitet og negativ social arv.