Ulighed

Alle analyser i denne kategori
4. maj 2015

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder, selv hvis man tager højde for indkomstforskelle, og tendensen er den samme, uanset om man er rig eller fattig. Det viser sig endda at sammenhængen mellem lighed og tillid er stærkest for de rigeste.   Læs analysen her.

15. april 2015

Ulighedens Danmarkskort - Sundhed

Der er stor ulighed i sundhed i Danmark. I nogle kommuner har store andele af indbyggerne en bred vifte af sundhedsmæssige problemer, mens andre kommuner er præget af mentalt og fysisk sunde borgere. Kommuner som Brøndby, Langeland og Lolland klarer sig dårligt på næsten alle sundhedsindikatorer, mens kommunerne nord for København, næsten altid klarer sig bedst.

15. april 2015

Ulighedens Danmarkskort: Socioøkonomi

Den socioøkonomiske ulighed mellem danske kommuner er systematisk. Uligheden er særlig tydelig på Sjælland, hvor samtlige af både de allerhøjest placerede og allerlavest placerede kommuner ligger. Ulighedens Danmarkskort vidner om en markant social og økonomisk ulighed på tværs af indkomst, uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet rundt om i landet, som påvirker muilghederne for at sikre lokal vækst og udvikling. 

12. april 2015

Ulighedens Danmarkskort - Skolebørns trivsel

De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud af 10 børn, som er glade for at gå i skole, mens der i andre kun er omkring 7 ud af 10 børn. Men også når det gælder venner, sundhed, kontakten med voksne og børnenes interesse i at lære, er der en synlig geografisk ulighed.

27. marts 2015

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande

Det er bekymrende, når uligheden stiger i Danmark, da dette har konsekvenser for både økonomien, og hvor godt befolkningen har det. At vi er tilfredse med livet og har det godt i hverdagen, kommer ikke af sig selv, det er et resultat af måden, hvorpå man indretter samfundet.

6. marts 2015

Fra trappestige til trædemølle

Et stigende antal tyskere arbejder i dag i såkaldte mini- og midijob, der skal give tyskere på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde i deltidsjob med lavere løn. Problemet er, at disse jobs gør folk til arbejdende fattige, og udsigterne til at slippe ud af fattigdommen er ringe.

16. december 2014

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

Lønudviklingen i Tyskland fra 1989 til 2010 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har fået mere i løn. Over halvdelen af alle vesttyskere har fået mindre i løn siden 1989, og knap en fjerdedel af alle jobs har en timeløn under 75 kr.

28. november 2014

Uligheden i indkomster stiger

Fra 2002 til 2012 er de danske toplederes disponible indkomster steget med 31 procent, mens de lavtlønnedes kun er vokset med 15 procent.

4. oktober 2014

Stadig flere elever går på privatskole

Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2000. Tendensen er landsdækkende. I 85 ud af 98 kommuner er andelen af privatskolebørn således steget, og i nogle kommuner er helt op til hvert tredje skolebarn nu privatskoleelev.

3. oktober 2014

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Cevea har med nærværende notat undersøgt danskernes holdning til formuefordeling i Danmark.

22. august 2014

Danskerne vil have mere lighed mellem rig og fattig

Danskerne er i enige, når spørgsmålet kommer til ulighed. Otte ud af ti mener, at der burde være en langt større omfordeling af formuerne mellem rig og fattig.

7. juli 2014

Ulighedens Danmarkskort 2013

Ulighedens Danmarkskort analyserer forskelle i borgernes liv mellem de 98 danske kommuner. Ud over gængse mål for ulighed som indkomster, beskæftigelse og uddannelse, ser analysen også nærmere på uligheden i sundhed, demokratisk deltagelse, børns opvækstvilkår og børns trivsel.