Ulighed

Alle analyser i denne kategori
2. July 2014

Ulige beskæftigelse, indkomster og uddannelse

Ulighedens Danmarkskort 2013

15. April 2014

Danmarkskort over ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed

4. April 2014

Danske børns opvækstvilkår 2013

Ulighedens Danmarkskort 2013

3. April 2014

Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013: Børns trivsel

30. January 2014

Danmark i top fem over ulige indkomstudviklinger i EU

Siden 2007 har der været en skæv udvikling i Danmarks indkomstfordeling. De mest velstillede danskere har på fire år opnået en årlig stigning på 13.754 kroner i indkomst, mens de fattigste til sammenligning har haft en tilbagegang i lønindkomsten på -1.077 kroner, når man korrigerer for stigningen i forbrugerpriser. Danmark har dermed én af de mest ulige indkomstudviklinger i EU, kun overgået af Spanien og lande i Østeuropa.

16. December 2013

Demokratisk deltagelse blomstrer i Udkantsdanmark

Den demokratiske deltagelse er størst i Danmarks udkantskommuner. Knap så godt klarer blandt andre de store byer sig. Den demokratiske deltagelse er et vigtigt ulighedsparameter, fordi deltagelsen giver indflydelse på, hvordan man bruger ressourcerne i lokalområdet. Men også fordi at bred deltagelse er centralt for vores demokrati. Hvis store dele af befolkningen ikke deltager – både ved valg og i det lokale foreningsliv – udhules demokratiet.

13. December 2013

Ulighedens Danmarkskort 2013 - Et overblik

Ulighedens Danmarkskort viser, at der er store forskelle mellem de danske kommuner: nogle kommuner har stort set ingen tunge sociale og økonomiske problemer, mens andre kommuner kæmper med er bredt spektrum af sociale udfordringer. Overraskende er det, hvilke kommuner, der ligger i top og hvilke, der har en lang række udfordringer.

22. November 2013

Privatskoler vinder frem i landkommunerne

Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal vi-ser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der nogle steder er sket en fordobling på 10 år. Dermed har landkommunerne overhalet bykommunerne.

4. November 2013

Ceveas bud på et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

På ungdomsuddannelserne er der en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene har, desto større er sandsynligheden for, at deres børn gennemfører en ungdomsuddannelse. Selvom vi kender til denne sammenhæng, tages der i dag ikke højde for, at de enkelte uddannelsesinstitutioner reelt løser vidt forskellige opgaver. Derfor foreslår Cevea en simpel model, hvor elevernes baggrund i fremtiden har indflydelse på

22. October 2013

Uddannelsesledere kræver socialt taxameter

Stort flertal af ledernes på landets ungdomsuddannelser ønsker indførelse af sociale taxametre. Dermed lægges der pres på regering og lederforeninger for at finde en løsning, der kan imødegå de sociale udfordringer.uddannelsesledere_kraever_socialt_taxameter.pdf

21. October 2013

Utilsigtede konsekvenser af taxameterstyringen på ungdomsuddannelserne

Ressourcerne til de danske ungdomsuddannelser bliver fordelt via et taxametersystem, som først blev indført på erhvervsuddannelserne i 1991 og siden er blevet bredt ud til resten af ungdomsuddannelserne, senest de gymnasiale uddannelser i 2007. Trods systemets udbredelse inden for den danske ungdomsuddannelsessektor foreligger der ingen præcis dokumentation, der entydigt afdækker de samlede effekter af taxameterstyringen.   Denne rapport identificerer en stribe af uhensigtsmæssige vir

7. October 2013

Massiv ulighed på ungdomsuddannelserne

70 pct. af frafaldet på landets ungdomsuddannelser kan forklares ud fra forældreuddannelse. Det har ført til massiv ulighed mellem landets uddannelsesinstitutioner, og der står lige nu mere end 500 mio. kroner på de rigeste gymnasiers bankkonti. massiv_ulighed_paa_ungdomsuddannelserne.pdf