Ulighed

Alle analyser i denne kategori
6. juli 2011

Det glemte landbrug - en fællesskabsorierenteret udviklingspolitik for Afrika

Cevea anbefaler en strategi til udviklingspolitikken i Afrika, der tager udgangspunkt i de 600 mio. glemte bønder i Afrika, der har brug for lavteknologiske redskaber såsom spader, små plove, udsæd, gødning og oplysning om, hvordan de bruges. Der bør satses på udvikling af forsyning af bønderne med disse produktionsmidler, sundhed og uddannelse på landet samt, når der opstår et overskud til salg, udvikling af små virksomheder til forarbejning og afsætning heraf. Den dan

6. juli 2011

Topmødets skyggeside - menneskehandlens paradis

Cevea anbefaler på linie med 94 procent af danskerne, at politikerne skal anerkende og sætte mere fokus på problemerne ved menneskehandel. Det handler om at behandle de handlende om ofre og ikke kriminelle. På nuværende tidspunkt er det meget få, der melder sig selv, da de handlede kvinder ikke behandles som handlede, der imod deres vilje er havnet i Danmark, men derimod er her ulovligt —de behandles altså som illegale immigranter. Problemet er, at de handlede fremover sku

6. juli 2011

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Den meget omtale af universitetsuddannelserne i medierne er med til at skabe et skævt billede af de faktiske forhold, og derfor anbefaler Cevea, at medierne bør være mere kritiske over for dækningen af uddannelsesområdet i Danmark. Problemet er, at en tredjedel af danskerne tror, at mellem 11-15 procent af befolkningen har en lang videregående uddannelse, når det faktiske tal er nærmere de 6 procent. Danskernes viden om faktuelle forhold på uddannelsesområdet er således ikke

6. juli 2011

Politikerne kender ikke de praktiske uddannelser

Cevea anbefaler, at politikerne mindes om virkeligheden for unge, der tager en erhvervsuddannelse. Problemet er, at unge på erhvervsuddannelser har et stort frafald og ikke mulighed for at gennemføre uddannelsen på grund af manglende praktikpladser. Politikerne tager ikke i samme grad som med andre uddannelser problemet alvorligt, fordi de ikke selv har et personligt kendskab til uddannelserne. Mens 31,8 procent af Danmarks befolkning har en erhvervsuddannelse og derved kendskab

6. juli 2011

Skattereform skal bekæmpe ulighed

Skattereformen skal medvirke til at forstærke Danmarks styrker: lige muligheder for alle i samfundet - og dermed en social mobilitet, der sikrer udnyttelse af ressourcerne - samt evnen til at tænke kreativt. Problemet er, at skattekommisionens forslag er fordelingspolitisk skævvrider fordelingen i samfundet. Hvor de rigeste 10 procent vil få skattelettelser på over 20.000 kroner på årsbasis, vil de fattigeste 50 procent af skatteyderne kun få skattelettelser på mellem 2 - 5.000 kr.

6. juli 2011

De private enklaveskoler svigter det sociale ansvar

Der bør satses på at styrke folkeskolen, da folkeskolen har en almendannende karakter og styrker den sociale sammenhængskraft i samfundet. Problemet er, at folkeskolen som institution er ved at miste sin position i samfundet, når hele 86,7 procent af danskerne mener, at folkeskolen er en afgørende institution i det danske samfund. Privatskolerne er medvirkende til at splitte fællesskabet i det danske samfund, da privatskolerne udhuler det offentlige skoletilbud for både penge og resso

6. juli 2011

Stigende ulighed er en samfundstrussel

Cevea anbefaler, at Danmark indfører en officiel fattigdomsgrænse. Konkret betyder det, at man dels har et mål for ulighed samt en række absolutte minimumsværdier, der er nødvendige for et værdigt liv. Problemet er, at Danmark oplever en stigende ulighed, og over halvdelen af den danske befolkning anser denne stigning for en trussel mod det danske samfund. Antallet af reletivt fattige, eksklsiv studerende, er steget fra ca. 130.000 i 2001 til ca. 200.000 i 2007 —og kursen fortsætte

6. juli 2011

Fogh efterlader Danmark i klassekamp

Uligheden i Danmark er stigende, og det er nødvendigt at tale om samfundsklasser. Cevea ønsker at gøre op med det tabu, som klasser og klassemodsætninger er blevet til, for der er en brug for en dialog om, hvordan den negative sociale ar minimeres og, hvordan fællesskabet kan styrkes. I perioden fra 2001 til 2006, der er en seneste med data for, er den ulighed ifølge gini-koefficienten, som er den almindelige opgørelse for ulighed, steget fra 21,4 procent til 22,8 procent, altså 6,6

6. juli 2011

Private sundhedsforsikringer skaber ulighed

Cevea anbefaler, at de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ikke bør være fradragsberettigede. I dag betaler alle - også de, der ikke har mulighed for at komme på sundhedssystemets A-hold - til private sundhedsforsikringer. Fællesskabet bør ikke betale regningen for forsikringer, der udhuler skatteindtægter og kvalitet i det offentlige sundhedssystem. Derfor foreslår Cevea en række konkrete, løsningsorienterede redskaber, som der bør tages i brug. 8 ud af 10 danskere mener derud

6. juli 2011

Fællesskabet betaler privatskolernes succes

Der bør være plads til privatskoler i Danmark, men der bør indføres en model, så fællesskabet ikke finansierer 75 procent af udgifterne uden at stille krav som modydelse. En noget-for-noget model vil være en fair løsning. Problemet er, at grundskolemodellen i Danmark er ved en skillevej med et stigende antal elever i privatskoler: Enten sætter vi styringen på autopilot og fortsætter et grundskolesystem, hvor skatteborgerne betaler mindretallets private skoler uden at stille modkra

6. juli 2011

Privatskolernes Danmarkskort - Storbyerne svigter folkeskolen

Fællesskabet og velfærdssamfundet styrkes ved at bevare en ressourcestærk folkeskole. Tendensen mod et opdelt Danmark i ressourcestærke privatskoler og svækkede folkeskoler må derfor afværges. Fra 1999 til 2009 steg antallet af elever i privatskoler med 26 procent, således der i 2009 var ca. 96.000 børn indskrevet på landets 510 fri grundskoler. Hvis du bliver født i Allerød Kommune er der knap 5,5 procent chance for, at dine forældre placerer dig i en privatskole. Bliver du født