Velfærdens Danmarkskort | Dagtilbud

Vi har undersøgt udviklingen i kommunale dagtilbud fra 2013-2017.

Her dykker vi ned i udviklingen i årstakster for hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave – og viser forskellene på tværs af kommunerne. Find tre Velfærdens Danmarkskort om dagtilbud herunder og se nærmere på tallene over tid og for de enkelte kommuner.

Dagtilbud i Danmark 2013-2017

De danske dagtilbud er delvist finansieret af en forældrebetaling. Kommunerne fastsætter selv taksterne, der dog maksimalt må udgøre 25 procent af driftsudgifterne pr. barn. Ikke alle forældre betaler den fulde takst, idet der i langt de fleste kommuner både kan opnås søskenderabat samt hel eller delvis friplads. Taksterne for vuggestue og børnehave er basistakster, der for nogle kommuner inkluderer frokost, mens prisen for frokost i andre kommuner kommer oven i den angivne basistakst.

Priserne kommunerne i mellem varierer ganske kraftigt – især på dagpleje og vuggestue – mens priserne for børnehavepladser varierer en smule mindre på tværs af landet.

På dagplejeområdet er der i 2017 en forskel på knap 28.000 kr. mellem den billigste og dyreste kommune. For et barn i vuggestue varierer årstaksterne på fra 19.807 kr. (inkl. 1.932 kr. i frokost) i den billigste kommune, Fanø, til 46.776 kr. (inkl. 10.560 kr. i frokost) i den dyreste kommune, Dragør. En forskel på 26.969 kr.  

For en børnehaveplads varierer taksterne i 2017 fra 18.883 kr. årligt (inkl. 1.008 kr. i frokost) i den billigste kommune, Fanø, til 31.896 kr. årligt (inkl. 7.644 kr. i frokost) i den dyreste kommune, København. En forskel på 13.013 kr.

I 2017 er der en klar koncentration af kommuner, hvor årstaksten for en dagplejeplads er 35.000 kr. eller mere i og omkring hovedstadsområdet. Det samme billede tegner sig ikke for taksterne på vuggestue- og børnehavepladser, hvor der generelt er større spredning i kommunernes priser.

Over tid ligger de gennemsnitlige årstakster for dagpleje og vuggestue ganske stabilt, og er blot steget omkring 4 procent på fem år, når man korrigerer for inflation. Børnehavetaksten er steget en anelse mere – 5,7 procent – over det seneste årti. Gennemsnitsprisen for de tre typer pasning ligger på hhv. 30.010 kr. (dagpleje), 35.496 kr. (vuggestue) og 20.452 kr. (børnehave) i 2017.

Klik herunder og se udviklingen på de enkelte kort:

Hvis du vil læse det samlede notat for Velfærdens Danmarkskort - Dagtilbud så klik her