Velfærdens Danmarkskort | Sundhed

Vi har taget temperaturen på det danske sundhedsvæsen – både helt lokalt i kommunerne og på sygehusene i regionerne.

Vi har set på ventetiderne til operation på de regionale sygehuse og på hvilke steder i landet, borgerne her og nu har begrænset adgang til en praktiserende læge. Find Velfærdens Danmarkskort om sundhed herunder og se nærmere på udviklingen.

Sundhed i Danmark 2009-2017

Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget mere.

Den del af sundhedsvæsenet, langt de fleste borgere er mest i berøring med, er den praktiserende læge. Men ikke alle steder er adgangen til denne del lige let.

20 ud af 98 kommuner er såkaldt lægedækningstruet og eksempelvis udfordret af, at der står lægepraksisser ledige uden en læge tilknyttet eller at der er lukket for patienttilgang hos flere af de læger, der er i området. I andre ni kommuner begrænser lægemangelstruslen sig til et eller flere områder eller bydele inden for kommunegrænsen. Særligt ramt er Nordjylland, hvor 9 ud af 11 kommuner i regionen er helt eller delvist lægedækningstruet.

Velfærdens Danmarkskort om sundhed viser, at den gennemsnitlige ventetid til operationer på sygehusene er faldet med 20 dage fra 67 dage i 2009 til 47 dage i 2016. Det kan bl.a. forklares med ventetidsgarantier og smartere operationstyper, der kan øge produktiviteten på sygehusene, men fortæller ikke noget om kvaliteten i samme.

Klik herunder og se de enkelte kort:

  

Hvis du vil læse det samlede notat for Velfærdens Danmarkskort - Sundhed så klik her