Psykiatrien under pres

Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har søgt at løfte kvaliteten i behandlingen af psykiatriske patienter. Stadig flere patienter modtager psykiatrisk behandling. Det gælder både for børn og unge og for voksne. De totale udgifter til psykiatrien er steget over en årrække, mens den gennemsnitlige udgift pr. patient er faldende. De samlede udgifter er således ikke steget relativt til stigningen i antallet af patienter.

Notatet undersøger også, hvordan der sideløbende med denne udvikling er sket en udvikling på andre indikatorer, der kan tjene til at sige noget om kvaliteten i det psykiatriske system. På tværs viser udviklingen her positive tegn i relation til nedbringelse af ventetider, mens tiden mellem første og andet ambulante besøg eksempelvis kan være helt op til 60 dage. Antallet af indlæggelser pr. patient og andelen af genindlæggelser og steget i perioden fra 2009-2016, mens antallet af sengedage er faldet.

 

Du kan læse hele analysen her.