Danske kvinder lukker gabet i IT-kompetencer

Danske kvinder i alderen 16-24 klarer sig med en lille forskel lige så godt som deres jævnaldrende mænd, når man måler på deres digitale kompetencer. For aldersgruppen 25- 64 år gælder det, at mændene ligger et stykke foran kvinderne. Dermed ser vi, at de unge kvinder i dag, lukker det kompetence-hul, der ellers er mellem kønnene i forhold til at besidde de væsentligste digitale kompetencer til fremtiden.

Til gengæld viser tallene også, at Danmark halter bagefter de øvrige nordiske lande og Holland målt på digitale kompetencer for begge køn. De unge kvinder i Sverige, Finland, Norge og Holland har derudover bedre digitale kompetencer end deres jævnaldrende mænd.

 

Læs notatet her.