Velfærd og velstand går hånd i hånd

Under udbygningen af velfærdssamfundet i perioden 1950-2000 er den danske økonomi i gennemsnit vokset 2,42 procent om året. I perioden 1870-1930 var den årlige vækst 1,65 i gennemsnit.

Uligheden i Danmark er samtidig blevet mindre. Hvor indkomstandelen for den rigeste ene procent lå på 9,44 procent i 1950, var den helt nede på fem procent i 1991. Siden da er den steget igen til 6,41 procent, Den modsatte udvikling ses i USA og Storbritannien, hvor indkomstandelen er steget for den rigeste ene procent.

Fra 1950 til 2000 er den indbyrdes tillid blandt danskerne steget. Igen står det i kontrast til udviklingen i USA og Storbritannien, hvor tilliden er dalende.

notat_velfaerd_og_velstand_gaar_haand_i_haand_endelig_0.pdf

Forfatter: Jens Jonatan Steen