Hvem har magten over folkeskolen?

Med lærerlockouten i 2013 kom folkeskolens indretning for alvor til debat. Cevea analyse viser, at undervisningsminister Christine Antorini og finansminister Bjarne Corydon opfattes som havende mest magt på folkeskoleområdet.

Ifølge Ceveas analyse synes 18,5 pct. at Bjarne Corydon og Finansministeriet udøver for stor indflydelse på folkeskolen. Corydon vurderes også som havende størst indflydelse på folkeskolens overordnede økonomiske rammer og folkeskolelærernes arbejdsvilkår, og han placerer sig endda som nummer to - efter Antorini - når det kommer til indflydelse på rammerne for undervisningen.

Samtidigt mener 57,8 pct. af de adspurgte, at folkeskolepolitikken er domineret af økonomisk tænkning frem for fokus på faglighed og læring.

Undervisningsminister Antorini er topscorer, når det kommer til dagsordensætten på folkeskoleområdet i medierne, og placerer sig som den eneste i kategorien 'i meget høj grad' dagsordensættende for folkeskoledebatten. Hun optræder i hver fjerde artikel om folkeskolen og altså samtidigt den mest tilstedeværende aktør. Efter hende følger Anders Bondo og professor Niels Egelund, som også placerer sig på en hhv. anden- og tredjeplads når det kommer til medieindflydelse.

analyse_hvem_har_magten_over_folkeskolen.pdf

Forfatter: Jens Jonatan Steen