Den danske models styrker

Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver, arbejdstager og samfundet som helhed.

Resultater der gør den værd at værne om både nu og i fremtiden. Og resultater som betyder, at arbejdsmarkedets parter står fast på, at modellen skal fortsætte sin dynamiske udvikling, ikke afvikles. Men det er ikke nok blot at konstatere, at den danske arbejdsmarkedsmodel er uforlignelig. Vi skal også kunne vise det. Derfor kortlægger denne rapport de empiriske og håndfaste argumenter bag styrkerne i den danske model. Rapportens nedslagspunkter kan således også fungere som argumentbatteri, når vi bliver mødt med spørgsmålet: "Hvorfor den danske model er værd at værne om?".

den_danske_models_styrker.pdf