Regeringens arbejdsmarkedsreformer sælger ud af det danske arvesølv

Cevea anbefaler en genoplivning af den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen.

En model kunne lyde, at man omformede jobcentrene til større, selvejende institutioner med bestyrelser, hvor parterne havde fast sæde. Et mindre ambitiøst - men ikke mindre fornuftigt - alternativ kunne være at styrke parternes indflydelse i De Lokale og Regionale Beskæftigelsesråd.

Det nye, enstrengede beskæftigelsessytem udgør en alvorlig svækkelse af parternes indflydelse og bryder dermed med en århundredelang tradition npå det danske arbejdsmarked.

Den 1. august 2009 overtog kommunerne hele ansvaret for beskæftigelsesindsatsen i landets 91 jobcentre. Reformen var det seneste skud på stammen i en udvikling, hvor den borgerlige regering har kørt arbejdsmarkedets parter ud på et sidespor i beskæftigelsesindsatsen.

310709rapport_regeringens_arbejdsmarkedsreformer_saelger_ud_af_det_danske_arvesoelv.pdf