Borgerens inddragelse

Cevea anbefaler, at det er på tide, politikerne anerkender værdien af et stærkt og levende civilsamfund og foretager de nødvendige handlinger for at udnytte dette store potentiale. I denne rapport præsenterer Cevea et idékatalog med over 22 konkrete policy forsalg, som politikerne kan gennemføre i dag.

Ifølge en ny undersøgelse, som Cevea har fået lavet af analyseinstituttet Interresearch i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idrætsforbund, mener hele 46 procent af danskerne, at frivillige løser nogle opgaver bedre end det offentlige og det private, mens kun 15,9 procent er uenige.

Mens den almindelige dansker har indset det frivilliges samfundspotentiale og erklærer sig villige til at påtage sig en større samfundsbyrde i den frivillige sektor, så halter de danske politikere fortsat langt bagefter - ikke mindst i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. I Washington har præsident Obama flyttet civilsamfundet ind i Det Hvide Hus, mens det engelske ‘Office for the Third Sector’ åbnede allerede i 2002.

Sideløbende har både Norge og Sverige vedtaget ambitiøse nationale handlingsplaner for udvikling og understøttelse af civilsamfundet og for realisering af det frivillige potentiale. Studier viser at, hvis Danmark bare kom på niveau med Sveriges niveau for frivilligt og ulønnet arbejde, ville arbejdsstyrken kunne øges med, hvad der ville svare til 130.000 fuldtidsjobs.

011009rapport_borgernes_inddragelse_afdaekning_af_det_frivilliges_potentiale.pdf