Reklamerne overtager vores liv

Markedets tendens til at gøre medborgeren til forbruger bør begrænses ved blandt andet at opstille regler for reklamer.

Problemet er, at medborgeren som den dominerende figur i det offentlige liv afløses af forbrugeren, hvorved fokus flyttes fra almenvellets bedste til egne overfladiske behov. Individiet bliver derved fremhævet over fællesskabet.

Derudover mener tre ud af fire danskere, at reklamer fylder for meget i deres hverdag. Antallet af reklamefilm på danske tv-kanaler er fire-doblet i de seneste ti år. Da en reklamefilm i gennemsnit varer 30 sekeunder, svarer det til, at vi tilbringer næsten syv måneder af vores liv på uafbrudt at se reklamer.

I 2009 blev der brugt 456,5 mia. dollars på reklamer. Til sammenligning beløber verdens samlede ulandsbistand sig årligt til kun 120 mia. dollars —altså kun en fjerdedel af, hvad der bruges på markedsføring.

151210notat_reklamerne_overtager_vores_liv.pdf