Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Det er vigtigt at prioritere idépolitiske diskussioner i lokal valg, da det dels er et ønske i befolkningen samt medvirkende til at holde fokus på politiske ideologier og værdier såsom lighed og frihed frem for enkeltsager. Problemet er, at politikerne ofte ikke er opmærksomme på, hvor vigtig en rolle ideologi spiller i lokale valg. Men hele 74 procent af danskerne er enige i, at der er brug for mere idealisme i dansk politik. Det er ligeledes vigtigt, at der er ideologiske forskelle mellem partierne. Således mener 60 procent af danskerne, at de ideologiske forskelle mellem partier og kandidater er ligeså vigtige ved kommunal- og regionsvalg, som de er ved folketingsvalgene.

171109notat_onskes_-_lokalpolitik_med_ideer_for_lighed.pdf