Idealister efterlyses

Den manglende idealisme i den politiske debat er et demokratisk problem, da fraværet blokerer for diskussionen af de helt afgørende og langsigtede samfundsmæssige udfordringer om stigende ulighed, markedsgørelsen af den offentlige sektor og den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet. Den idépolitiske debat står i skyggen af enkeltsager og kortsigtede løsninger, der har til formål at genvælge politikerne til næste valg. Sammenlignes dette års ungersøgelse med en lignende, som Interresearch lavede for Cevea sidste år, viser det sig, at efterspørgelsen efter idealisme i dansk politik er steget med 4,2 procent fra august 2008 til august 2009. Eksempelvis mener kun 6,7 procent af danskerne, at Lars Løkke Rasmussen i høj grad er idealistisk, mens 13 procent svarer, at de anser Helle Thorning-Schmidt som idealist. Hvert år uddanner Cevea personer, der kan indgå i den politiske debat for at sætte fokus på det idépolitiske og idealismen i dansk politik.

250909notat_idealister_efterlyses.pdf