Velfærd

Alle analyser i denne kategori
6. juli 2011

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Det er vigtigt at prioritere idépolitiske diskussioner i lokal valg, da det dels er et ønske i befolkningen samt medvirkende til at holde fokus på politiske ideologier og værdier såsom lighed og frihed frem for enkeltsager. Problemet er, at politikerne ofte ikke er opmærksomme på, hvor vigtig en rolle ideologi spiller i lokale valg. Men hele 74 procent af danskerne er enige i, at der er brug for mere idealisme i dansk politik. Det er ligeledes vigtigt, at der er ideologiske forskelle

6. juli 2011

Danskerne: "Beskyt vores børn!"

Der bør indføres regulering for reklamer målrettet børn, da der ikke foreligger viden om, hvilke indflydelse reklamer har på børn. Samtidigt med at regeringen liberaliserer loven for markedsføring og tillader 'product placement' i danske tv-serier og film, efterspørger 78 procent af danskerne flere regler, der beskytter børnene mod reklamer og markedsføring. Når børn vokser op i forbrugersamfundet, socialiseres de ind i en orden, der forventer af dem, at de indtager rollen som fo

6. juli 2011

Danskerne underkender flytningepolitikken

Politikerne ikke lytter til vælgerne, når de sender flygtninge til lande, der ikke er sikre. Denne holdning er et bredt flertal af danskerne enige i, hvilket vises ved, at 2 ud af 3 danskere er imod, at Danmark trodser FNs anbefalinger og sender flygtninge tilbage til lande og områder, der ikke er sikre. Helt præcist mener 67,7 procent af danskerne, at Danmark ikke bør sende flytninge tilbage til lande, som FN advarer imod at sende flytninge til, mens kun 23 procent er uenige i dette. D

6. juli 2011

Idealister efterlyses

Den manglende idealisme i den politiske debat er et demokratisk problem, da fraværet blokerer for diskussionen af de helt afgørende og langsigtede samfundsmæssige udfordringer om stigende ulighed, markedsgørelsen af den offentlige sektor og den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet. Den idépolitiske debat står i skyggen af enkeltsager og kortsigtede løsninger, der har til formål at genvælge politikerne til næste valg. Sammenlignes dette års ungersøgelse med en lignende, s

6. juli 2011

"Danskhedsreform": Giv os Danmark tilbage

Danskhed ikke er en fastlåst størrelse, men grundlaget for et sundt og nødvendigt fællesskab i en globaliseret verden. Problemet er, at danskhed er blevet fastlåst i en definition, som mange ikke kan identificere sig med. I nogle kredse er der endda en modvilje til at tale om danskhed, og denne manglende vilje til at debatere, hvad danskhed kan være, er med til at holde danskheden fast. Danskhed er først og fremmest folkelig, for værdien bør tage udgangspunkt i det fællesskab, der