Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo

Det fremføres ofte i den offentlige debat, at vi i Danmark har et højt skatteniveau sammenlignet med andre industrialiserede lande og det derfor er svært, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. En analyse fra AE-rådet modificerer dog dette ved at vise at Danmark internationalt set placerer sig i midten, hvad skattetrykket angår. I en diskussion om evnen til at tiltrække arbejdskraft bør sammenligningerne af skattetryk, dog ikke stå alene, for på tværs af landene er der forskel på hvilke ydelser en familie får, for de penge der betales i skat, børnepasning, skole, uddannelse og sundhed.

 

I dette notat ser vi på hvad en familie samlet set har af udgifter, enten via skat eller ”gebyrer” i Danmark og syv andre højindkomstlande. I den sammenligning er Danmark et attraktivt land for en familie at slå sig ned i. 

Analysen demonstrerer, at Danmark i en international sammenligning, hvor parameteret er familiens rådighedsbeløb, faktisk er konkurrencedygtig. Familien betaler den højeste skat i Danmark, men da den for sin skat i Danmark får relativt billige dagtilbud, gratis uddannelse og kun mødes af en relativ lille egenbetaling i sundhedsvæsnet, vil det for familien over perioden være billigere at bo i Danmark, end hvis de slog sig ned i USA, hvor skatten er markant lavere. Skat alene er således et fattigt mål, da der med skatten følger goder. Familien vil have omtrent den samme indtægt, som hvis de slog sig end i Japan eller Finland og noget mindre end, hvis de slog sig ned i Sverige, Storbritannien eller Tyskland og markant mindre end Schweiz.

Læs analysen her.