Kommercialisering eller samfundsnytte? Fjernvarmen under lup

Grøn Energi har i samarbejde med tænketanken Cevea lavet et analyse af den fremtidige regulering af den danske fjernvarmesektor. Rapporten leverer et kritisk modsvar til debatten om et opgør med non-profit-tankegangen inden for den danske fjernvarmesektor.

Rapportens analyser peger på, at den øgede privatisering, som vil følge af en alternativ prisregulering, hverken kan forventes at give billigere fjernvarme, lavere omkostninger eller større effektivitet. Tværtimod er der en risiko for, at store internationale virksomheder sætter sig tungt på det danske fjernvarmemarked. Dette kan hindre og stoppe større energistrategiske omstillingsprocesser, da målet om afkast sættes over andre prioriteringer.

Den nuværende internationale tendens peger imod, at flere og flere lande søger lignende ejerskabsformer som dem, der er i den danske fjernvarmesektor. Det ses bl.a. ved, at lokale myndigheder og forbrugere tilbagekøber forsyningsvirksomheder fra private ejere.

Fjernvarmesektoren i Danmark har således en unik international position, som følge af den specielle organisering og regulering, der har muliggjort gennemgribende energieffektivisering og udbygning af fjernvarmenettet. Som en konsekvens heraf står Danmark i dag på tærsklen til et eksporteventyr, som kræver en fortsat udnyttelse og aktivering af den viden og de styrker, som fjernvarmeselskabernes unikke organisering og ejerskabsform har medført.

Rapporten finde bl.a. frem til følgende hovedkonklusioner:

Kommuner og forbrugere tilbagekøber i disse år forsyningsvirksomheder over hele verden, fordi de private eksperimenter har slået fejl og netop ikke har ført til de effektiviseringer og prisfald, som borgerne var stillet i vente.
Hvis man fraregner skatter og afgifter, så er der ingen tegn på, at fjernvarmeprisen er billigere i Tyskland og Sverige, hvor forsyningsselskaberne har mulighed for at skabe overskud.
Deregulering af energisektoren har i både Sverige og Tyskland ført til omfattende privatiseringer, der har samlet forsyningsproduktionen hos få store virksomheder.

kommercialisering_eller_samfundsnytte_-_fjernvarmen_under_lup.pdf