I orkanens øje

Med denne antologi samler Cevea en række førende forskere for at spørge, hvorfor den globale finanskrise kunne nå så vidt. Joseph E. Stieglitz har skrevet forordet "Centrum-venstres svar på finanskrisen" til artiklerne, som hver især retter hvert deres fokus på finanskrisen:

Finanskrisen: Årsager og hjælpepakker
af Finn Østrup

Finanskrise for lønmodtagerne
af Jan Kæraa og Mia Rasmussen

Finanskrisen og økonomisk politik
af Torben M. Andersen

Krisen er ikke bankernes skyld alene
af Bjarne Kim Kogut

Fra finanskrise til bæredygtighed - er det muligt?
af Lars Pehrson

Når troen på markedet bliver blind
af Jakob Vestergaard

Genopretningspolitik efter nyliberalismens fallit
af Anders Lundkvist

Den finansielle krise som systemkrise
af Henrik Plaschke

I efterskriftet af Ceveas direktør Kristian Weise præsenteres Ceveas 15 anbefalinger til en fremtidig løsning, der kan medvirke til at undgå en ny finanskrise.

010210rapport_i_orkanens_oeje_erfaringer_fra_og_loesninger_paa_den_globale_finanskrise.pdf