Flexicurity under afvikling

Flexicurity modellen er en af Danmarks største konkurrencefordele, da den skaber et fleksibelt arbejdsmarked for arbejdsgiveren, og samtidigt giver den tryghed til arbejdsmodtageren. Problemet er dog, at modellen er ved at blive afviklet samt, at dagpengesystemet ikke er justeret i forhold til løn- og prisstigninger i samfundet, hvilket skaber større utryghed og mindre fleksibilitet. Hele 77 procent af danskerne vurderer, at en periode på et halvt år på dagpenge vil få negative konsekvenser for deres privatøkonomi. I stedet for golde nedskæringer, så har vi har brug for reelle og langsigtede reformer i erkendelse af, at vi ikke bare kan spare os til vækst i Danmark. På dagpengeområdet, handler det om mere fleksible perioder, individuelle tilpasninger, højere dækningsgrader, styrket uddannelsesindsats (modsat den fatale nedskæring af voksen- og efteruddannelsesindsatsen, regeringen nu lægger op til) og sidst, men ikke mindst, omlægning af den nuværende aktiveringsindsats, som mest minder om det, man udsætter burhøns for.

310510notat_flexicurity_under_afvikling.pdf