Økonomi

Alle analyser i denne kategori
26. april 2015

Danmarks erhvervspolitiske fremtid

Cevea har i samarbejde med 3F udarbejdet en rapport om Danmarks erhvervspolitiske fremtid.

17. april 2015

Del 2: De gode virksomheder

Cevea har i samarbejde med 3F udafbejdet en rapport om Danmarks erhvervspolitiske fremtid.

9. november 2014

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Det er særligt en skæv udvikling i løn, der er årsag til den ulige indkomstudvikling. Indkomstudviklingen i Tyskland har ikke kun medført en stigende ulighed, men har også kostet staten flere penge, både gennem højere overførselsindkomster og lavere skatteindtægter.

16. september 2014

Den økonomiske udvikling 2011-2014

Hvordan har økonomien udviklet sig under den nuværende regering? 

17. juni 2014

Vores naboer investerer mere i forskning og udvikling

Danmark skal være et vidensland i international topklasse, det er politikere og erhvervslivet enige om. Alligevel viser ny Cevea analyse, som i dag bringes i Ugebrevet A4, at vi investerer mindre i forskning og udvikling (R&D) end mange af vores nabolande.

28. januar 2014

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte koste staten 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs værdi falder med 57 procent eller mere, tjener staten på salget. Hvis Goldman Sachs kan øge DONGs markedsværdi ved at være investor, skal de øge markedsværdien med 31 % eller 14 mia. kr., for at staten tjener omkostninger og kurstab ind. Der er grund til at tro, at DONG er solgt billigere end den reelle markedsværdi, idet kursen er lav både i forhold til DONGs udbyttepolitik og egenkapital.

20. december 2013

Nedskæringskurs – hindring eller forudsætning for vækst?

Mens Danmark sammenlagt har haft en negativ vækst i BNP på -5,0 pct., er vores nabolande Tyskland, Norge og Sverige kommet bedre ud af krisen med vækstrater på 3,3 pct., 2,2 pct. og 3,3 pct. siden 4. kvartal 2007.

10. november 2013

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene.

30. juli 2013

Markedshysteri og gældsfiksering styrer vores opfattelse af økonomien

Statsgælden er bevidst blevet brugt til at udstille staterne som uansvarlige skyldnere og dermed argumentere for mindre offentlige budgetter og mindre demokratisk kontrol med økonomien.

8. juli 2013

Frygt for højere rente overskygger økonomiske udfordringer

I den politiske debat er det blevet en præmis, at vi skal fastholde finansmarkedernes tillid og sikre en lavere gæld, så renten ikke stiger. Men faktum er, at renten er faldet i alle lande uanset gældens størrelse.

1. juli 2013

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten.

25. juni 2013

Virksomhedsdilemma: De små taber hjemme, de store vinder ude

Danske virksomheders salg på hjemmemarkedet er gået helt i stå. Siden januar 2011 har industriens salg i Danmark ligget stille på samme niveau som januar 2007. Til gengæld er eksporten tilbage i den vækst, den oplevede i 2005-08. De 100 største danske virksomheder står for halvdelen af al dansk eksport. Danmarks små og mellemstore virksomheder er altså pressede. Det ensidige fokus på at forbedre en allerede god konkurrenceevne gavner kun de allerstørste udlandsorienterede virksomhede