Økonomi

Alle analyser i denne kategori
15. maj 2013

Lavere selskabsskat hiver penge ud af dansk økonomi

Siden 2009 har de danske virksomheder sammenlagt opsparet 225,9 milliarder kroner. Til gengæld investerer de næsten ikke. En lavere selskabsskat vil dermed forære fire milliarder kroner om året til de virksomheder, som i forvejen har overskud og historisk høje opsparinger. Og der er ingen historisk evidens for, at lavere selskabsskat skulle føre til højere vækst eller flere investeringer.lavere_selskabsskat_hiver_penge_ud_af_dansk_oekonomi.pdf

19. december 2012

Rapport: Europæiske kriseløsninger

Europa står midt i den største økonomiske krise i EU-samarbejdets levetid. 25 millioner europæere er i dag arbejdsløse. Velstanden er faldet og flere lande sendt et årti tilbage i deres sociale udvikling. Europas borgere møder den ene nedskæringspakke efter den anden. Og der er ingen tegn på, det går den rigtige vej. Krisen betyder, at aldrig før har EU-samarbejdet haft så store konsekvenser for europæernes liv – på omkrisen bliver dybere og demå se deres levestandard falde, ell

16. november 2012

Får bankdirektørerne løn som fortjent?

Bankerne skærer ned – på antallet af ansatte, på lønnen til almindelige medarbejdere og på udlån. Men alligevel viser en ny analyse, at direktørernes lønninger i de fire store danske banker fortsætter deres stigning trods faldende indtjening. Direktørlønninger er i gennemsnit vokset med 21 pct. siden 2007, selvom bankernes overskud er faldet med hele 77 pct..121015notat_faar_bankdirektoerer_loen_som_fortjent.pdf

25. oktober 2012

Danskerne er blevet mere kritiske over for banker

Den massive kritik af danske og udenlandske bankers ageren i årene op til finanskrisen, ser ud til at have haft stor indflydelse på danskernes viden om og holdning til banksektoren. Syv ud af ti danskere er blevet mere kritiske overfor deres banker.121018notat_danskerne_er_blevet_mere_kritiske_over_for_banker.pdf

17. september 2012

Hvad tjener bankerne penge på?

Op til den finansielle krise i 2007 spekulerede de store banker i stadigt større omfang. Men en analyse fra Cevea viser at bankerne også efter krisen forsat spekulerer endda med fornyet styrke. Bankerne vil således hellere spekulere i mystiske finansielle produkter end tjene penge på det, de egentligt er sat i verden til: at udlåne penge til at udvikle økonomien og skabe arbejdspladsernotat_hvad_tjener_bankerne_penge_paa.pdf

28. august 2012

Bankøkonomerne fylder for meget

Mens medierne stort set ikke kan skrive om den økonomiske udvikling i Danmark uden at spørge landets utallige bankøkonomer, så er danskerne dybt skeptiske. Ny undersøgelse fra Cevea viser at ca. 65 pct. af danskerne kritiserer medierne for at være for ukritiske i deres brug af bankøkonomer, mens yderligere 56 pct. direkte anfører at de fylder for meget i den offentlige debat.120826notat_bankoekonomerne_fylder_for_meget.pdf

4. juni 2012

Lavere skat får os ikke til at arbejde mere

Hovedformålet med den kommende skattereform er at få danskerne til at arbejde mere ved at sænke skatten på arbejde. Men for det første vil kun få arbejde mere, hvis skatten på arbejde sættes ned, viser ny undersøgelse fra Cevea. 23 pct. vil arbejde mere, mens 12 pct. vil arbejde mindre. Og for det andet er rationalet bag reformen forkert: Den historiske udvikling viser, at det er væksten, der får os til at arbejde mere, ikke skatte-sænkelser. Lige nu mangler vi arbejdspladser

29. marts 2012

Gældskrisen er skabt i den private sektor

Først kaldte vi krisen en finanskrise, så en økonomisk krise og nu går den så under navnet ’statsgældskrisen’. Men at staternes gæld er vokset under krisen bunder i langt de fleste tilfælde i nationalisering af bankernes tab, ikke i, at politikere har forbrugt over evne i gode tider. Det er private og ikke offentlige aktører, der har handlet uansvarligt.notat_statsgaeld_og_privat_gaeld_0.pdf

6. juli 2011

I orkanens øje

Med denne antologi samler Cevea en række førende forskere for at spørge, hvorfor den globale finanskrise kunne nå så vidt. Joseph E. Stieglitz har skrevet forordet "Centrum-venstres svar på finanskrisen" til artiklerne, som hver især retter hvert deres fokus på finanskrisen: Finanskrisen: Årsager og hjælpepakker af Finn Østrup Finanskrise for lønmodtagerne af Jan Kæraa og Mia Rasmussen Finanskrisen og økonomisk politik af Torben M. Andersen Krisen er ikke

6. juli 2011

Fremtidens erhvervspolitik

Erhvervspolitikken bør tænkes som et sammenspil mellem stat og den private sektor, der understøtter hinanden og resulterer i et større udbytte tilsammen end hver for sig. Mens venstrefløjen har haft et negativt syn på erhvervslivet som en sektor, der bør reguleres ved hjælp af regler og kontrol, så har højrefløjen modsat tænkt, at erhvervslivet var omvendt proportionalt med statens størrelse. Men den offentlige og private sektor er komplementære, og Cevea kommer med denne analy

6. juli 2011

Politikerne svigter erhvervslivet

Cevea anbefaler, at et sammenspil mellem stat og marked bør være ledesnoren i Danmarks fremtidige erhvervspolitik. Staten skal spille en faciliterende og proaktiv rolle over for markedet. Problemet er den manglende fremtidsorientering i den skatteaftalen, og partierne til venstre for midten ikke fører en aktiv erhvervspolitik, der kan bidrage til at skabe innovation i erhvervslivet. Eksempelvis kunne staten satse på den nyeste miljøteknologi inden for 0-energi i offentlige bygninger, vi

6. juli 2011

Danskerne kræver øget regulering

At øget regulering af markedet er nødvendigt er ikke kun bevist af finanskrisen, men det er samtidigt et krav med en bred forankring i befolkningen. Således mener 63,8 procent af danskerne, at mere regulering af nødvendigt. Markederne ikke kan regulere sig selv. Derfor foreslår Cevea følgende policy forslag: Finansiel fælles fond Afskaffelse af nye afdragsfrie lån Loft for medarbejderoptioner Uafhængig finansrådgivning Gradvis a