fbpx

Medeje som vej til øget velstand

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frederik Lasserre
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

En tidligere rapport om medeje blev støttet af LO, mens udarbejdelsen af denne rapport, som delvist bygger på den tidligere rapport, er sket med støtte fra 3f’s offentlige gruppe, Dansk Fjernvarme samt Kooperationen.

REFERENCER

Resumé

International forskning viser, at medarbejderes delvise eller fulde deltagelse i ejerskabet over en virksomhed kan bidrage positivt til virksomhedens produktivitet, en mere stabil beskæftigelse, samt virksomhedens overlevelsesevne og modstandsdygtighed under økonomiske kriser. Samtidig viser erfaringer fra bl.a. USA og Storbritannien, at ansatte i helt eller delvist medarbejderejede virksomheder modtager en højere, samlet aflønning, fordi de får del i kapitalafkastet. En større udbredelse af medeje kan potentielt både øge produktiviteten og reducere uligheden, men Danmark har ikke i samme omfang som andre lande målrettede ordninger til fremme af medejerskab.

  • International forskning viser, at virksomheder hvor et flertal af medarbejderne har et stort medejerskab er,
    • … mere produktive
    • … mere modstandsdygtige under kriser
    • … og giver medarbejderne en 5-10 pct. højere samlet aflønning
  • Det brede medejerskab har været i tilbagegang i Danmark. Antallet af smalle medarbejderaktieprogrammer er vokset, men der er færre brede programmer, som omfatter et flertal af medarbejderne.
  • Danmark har i mindre omfang end andre lande målrettede ordninger til fremme af medeje.
  • I lande hvor medeje er mere udbredt, har virksomheder med et bredt og dybt medejerskab adgang til målrettede skattefordele, særlige finansieringsmuligheder samt rådgivning og teknisk støtte i opstart og drift.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frederik Lasserre
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

En tidligere rapport om medeje blev støttet af LO, mens udarbejdelsen af denne rapport, som delvist bygger på den tidligere rapport, er sket med støtte fra 3f’s offentlige gruppe, Dansk Fjernvarme samt Kooperationen.

REFERENCER