fbpx

Forbrugerejet fjernvarme er bedst til prisreduktion

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER

Forbruger- og kommunalejede fjernvarmeforsyninger har leveret markante prisfald på fjernvarme siden 2014.

Imens har privatejede leverandører leveret stadig dyrere fjernvarme til forbrugerne målt på vægtede gennemsnit.

Analysen er lavet på baggrund af data fra energitilsynet.

Resultaterne problematiserer de antagelser, der ligger bag et ønske om en omstrukturering af fjernvarmesektoren i retning af virksomhedsgørelse som middel til at øge produktiviteten og sænke prisen for forbrugerne.

  • Forbrugerejede fjernvarmeforsyninger har samlet leveret 16 % prisfald over de sidste fire år, og leverer i dag den billigste gennemsnitlige fjernvarme på 12.037 kr. (i vægtede 2017 priser for standardbolig). Den gennemsnitlige forbruger hos en forbrugerejet virksomhed sparer i dag 1422 kr. om året i forhold til forbrugerne, der er kunde hos et privatejet selskab.
  • Kommunalejede fjernvarmeforsyninger har leveret 5 % prisfald i samme periode. I dag er prisen 13.013 kr.
  • Prisen på privat fjernvarme er steget med 7 % fra 12.568 kr. i 2014 til 13.459 kr. i 2017. En stigning på 891 kr. over tre år.
  • Privatejede fjernvarmeforsyninger er i dag i gennemsnit 12 % dyrere end forbrugerejede fjernvarme.

Svenske erfaringer indikerer at privatisering af kommunale virksomheder har medført prisstigninger. Netop de stigende priser i svensk fjernevarme og de privatejede danske fjernvarmeværker udgør en empirisk funderet udfordring for ønsket om at afskaffe hvil-i-sig-selv princippet og den fællesejede struktur i dansk fjernvarme.

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER