fbpx

Kommunernes comeback som forsyningsselskaber

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Den danske forsyningssektor er i verdensklasse. Hvert år modtager selskaber og kommuner besøg fra lande verden over, der ønsker at udvikle et integreret, sikkert, energiefficient og billigt forsyningssystem. Et forsyningssystem som i hovedparten er fællesejet.

Alligevel har regeringen luftet ambitioner om at høste effektiviseringer, til gavn for forbrugerne, vha. en række liberaliseringsinitiativer. Det sker samtidig med, at erfaringer fra landene omkring os peger på, at privatiseringer og liberaliseringer ikke har sænket forbrugerpriserne i forsyningssektoren. 

Istedet ruller en genkommunaliseringsbølge over Europa og Nordamerika. I perioden 2000-2017 har 802 tilbagetagninger – eller deprivatiseringer – af offentlig service og forsyning fundet sted i Europa og Nordamerika. En stor del af genkommunaliseringerne er resultatet af stigende priser, ønske om kontrol med sektoren og utilfredshed med private leverandørers utilstrækkelige indsats for grøn omstilling. Sådan lyder hovedkonklusionen på en ny Cevea-rapport, udarbejdet for 3F.

Nogle centrale nedslag er:

  • Mere end 72 % af alle registrerede (gen)kommunaliseringer fandt sted i energi-, vand- og affaldssektoren.
  • 17 % af (gen)kommunaliseringerne fandt sted i den første halvdel af perioden 2000-2008, 83 % af tilfældene fra 2009-2017. Tendensen er konstant i både energi- og vandsektoren, mens genkommunalisering i affaldssektoren ikke endnu med sikkerhed kan siges at udgøre en decideret trend.
  • 445 af de deciderede (gen)kommunaliseringer på tværs af landene fandt sted, efter at driftskontrakter var udløbet. 136 kontrakter blev opsagt, mens 32 skete som resultat af en direkte beslutning om afprivatisering. I de resterende tilfælde trak de private operatører sig eller solgte deres aktier.
  • En stor del af (gen)kommunaliseringerne fandt sted som resultat af stigende priser, ønske om kontrol med sektoren og utilfredshed med de private leverandørers utilstrækkelige indsats for en grøn omstilling. Enkelte var foranlediget af forringede arbejdsvilkår og som en generel modreaktion mod tidligere privatiseringer.

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER