fbpx

20 % ringere på 20 år – en analyse af det danske dagpengesystem

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Det danske dagpengesystem medvirker til en stabil økonomi i krisetid, og er på trods af den høje grad af økonomisk sikkerhed det sikrer, gået hånd-i-hånd med en meget lav grad af langtidsledighed. Samtidig har det medvirket til at give danske virksomheder en konkurrencefordel på grund af en på europæisk plan unik fleksibilitet ift. at hyre og fyre.

Men det danske dagpengesystem er blevet svækket. Det er blevet 20 % dårligere på tyve år. Siden 1995 er den gennemsnitlige kompensationsgrad for alle på arbejdsmarkedet faldet fra 61 pct. til blot 49 pct. i 2014.

Sikkerheden i systemet er blevet dårligere, og de stærkeste grupper på arbejdsmarkedet de veletablerede i 30-49 års alderen fravælger i stigende grad dagpengesystemet. De grupper, der er i systemet, er i stigende grad de svagere grupper, og de vælger i stigende grad at supplere et ringere dagpengesystem med private lønforsikringer kendt som en lønsikring.

Det stiller spørgsmålet om systemet vil vedblive at kunne fungere som et gensidigt sikrende forsikringssystem med statsstøtte, som det er nu. Systemet vil blive yderligere svækket de kommende år, og skærper kun det spørgsmål.

Rapporten er lavet i samarbejde med DSA – Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. 

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER