fbpx

Arbejdsplatforme sænker løn- og arbejdsvilkår, særligt for skærmarbejde

INDHOLD

FORFATTER(E)

Emma Steffensen Bach
Ask Bo Larsen
Malte Nyfos Mathiasen

METODE

De udtagne profiler udgør et sample fra hver platform. Data er aflæst og indhentet fra platformenes hjemmesider omkring årsskiftet 2017/18.

 • Worksome: 207 profiler i alt. Hver 25. profil i hver branche er udvalgt til analysen.
 • Upwork: 48 profiler er udvalgt ud fra kriterier om, at arbejdstageren skal have tjent minimum 1 $, være danske og tale danske og have arbejdet indenfor de seneste 2 mdr. (pr. 9. januar 2018).
 • Happy Helper: 44 profiler udvalgt på baggrund af at have mindst 10 anmeldelser.

Der er en vis usikkerhed forbundet med samplen, da det ikke er muligt at udtrække dem på samme vis. Samplens lille størrelse gør også, at resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed.

Udbudspriserne for timeløn er udregnet efter at platformene har taget deres andel fra arbejdstageren. Happy Helper tager typisk 20 pct. oveni lønnen. Upwork indregner 20 pct. gebyr i lønnen. Worksome tager 4 pct. i provision. Der er stor variation i hvor meget platformen tager af lønsummen, og om de både tager fra sælgeren af arbejdskraft og køberen af arbejdskraft.

Et væsentligt forbehold er, at løn/honorar er udbudt timepris og ikke nødvendigvis realiserede timepriser. Det bemærkes, at der ikke direkte kan sammenlignes mellem almindelig ansættelse og løn for freelancearbejde- og arbejdsopgaver på platforme, bl.a. fordi arbejdstagere på platforme oftest selv skal hensætte midler til pension, understøttelse, barsel mv.

NOTER

REFERENCER

Resumé

Særligt den største internationale platform, Upwork, adskiller sig ved, at mange laver skærmarbejde – altså arbejde på computer – til en lav løn. Generelt befinder mange arbejdstagere på platformene sig i den lave ende af lønskalaen, hvor der er risiko for, at man ikke kan opretholde en normal indtægt og levestandard i Danmark. Arbejdsplatformene opererer generelt set på et ureguleret marked uden overenskomster og kollektiv aftaleret. Verdens første platformsøkonomiske overenskomst, der blev indgået i april mellem Hilfr og 3F, kan varsle nye tider i Danmark.

Analysen viser:

 1. Arbejdstagere på platforme udbyder typisk deres arbejde til en lavere løn, end hvad de kunne få som fastansat udenfor platformene. Samtidig udbyder et fåtal af specialiserede og positivt anmeldte arbejdstagere deres arbejde for en relativ høj løn.
 2. Der er en tendens til, at løn- og arbejdsvilkår særligt presses når det arbejde der udføres er skærm- og computerarbejde, der kræver kompetencer på mellem- og højt niveau. Det er således ikke for de typiske lavtlønsjob, at lønningerne sænkes mest, men for danske job for middelklassen.
 3. På platformen Happy Helper udfører personer rengøringsarbejde i private hjem, typisk til en løn der på månedsbasis ligger 2.000 kr. under en løn på overenskomst for rengøringsassistenter.
 4. Den normale timetakst er 576 kr. på Worksome og 127 kr. på Upwork. Journalistforbundet vejleder til sammenligning i en timetakst på 875 kr. til freelancere, hvilket er markant højere end hvad virksomhederne på arbejdsplatformene betaler dem, der udfører arbejde for dem.
 5. Arbejdstagerne på arbejdsplatformene er ikke garanteret et vist antal timer. De vil ofte ikke kunne fakturere 37 timer ugentligt og må forventes at supplere med andre indtægtskilder for at opnå en almindelig levefod som privatansat i Danmark.
 6. Nye studier af arbejdsplatforme viser, at virksomhederne i høj grad har magt til at fastsætte priserne, og at udbuddet af arbejdskraft kun reduceres med 1 pct., når lønnen reduceres med 10 pct.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Emma Steffensen Bach
Ask Bo Larsen
Malte Nyfos Mathiasen

METODE

De udtagne profiler udgør et sample fra hver platform. Data er aflæst og indhentet fra platformenes hjemmesider omkring årsskiftet 2017/18.

 • Worksome: 207 profiler i alt. Hver 25. profil i hver branche er udvalgt til analysen.
 • Upwork: 48 profiler er udvalgt ud fra kriterier om, at arbejdstageren skal have tjent minimum 1 $, være danske og tale danske og have arbejdet indenfor de seneste 2 mdr. (pr. 9. januar 2018).
 • Happy Helper: 44 profiler udvalgt på baggrund af at have mindst 10 anmeldelser.

Der er en vis usikkerhed forbundet med samplen, da det ikke er muligt at udtrække dem på samme vis. Samplens lille størrelse gør også, at resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed.

Udbudspriserne for timeløn er udregnet efter at platformene har taget deres andel fra arbejdstageren. Happy Helper tager typisk 20 pct. oveni lønnen. Upwork indregner 20 pct. gebyr i lønnen. Worksome tager 4 pct. i provision. Der er stor variation i hvor meget platformen tager af lønsummen, og om de både tager fra sælgeren af arbejdskraft og køberen af arbejdskraft.

Et væsentligt forbehold er, at løn/honorar er udbudt timepris og ikke nødvendigvis realiserede timepriser. Det bemærkes, at der ikke direkte kan sammenlignes mellem almindelig ansættelse og løn for freelancearbejde- og arbejdsopgaver på platforme, bl.a. fordi arbejdstagere på platforme oftest selv skal hensætte midler til pension, understøttelse, barsel mv.

NOTER

REFERENCER