fbpx

De mindre virksomheder er en erhvervspolitisk udfordring for land- og yderkommunerne

INDHOLD

FORFATTER(E)

Ask Lund Jakobsen
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

 • Opgjort på virksomhedsniveau voksede den private beskæftigelse målt på antal fuldtidsansatte i gennemsnit med 7,5 pct. på landsplan i perioden fra 2010 til 2017, men kun med 2,2 pct. og 3,9 pct. i henholdsvis land- og yderkommunerne. Den svage beskæftigelsesudvikling skyldes især en vigende beskæftigelse i mikrovirksomheder.

 • Opgjort på arbejdssted i stedet for CVR-nummer er forskellen i beskæftigelsesudviklingen i bykommunerne og de øvrige kommunetyper endnu større.
 • Erhvervslivet i land- og yderkommunerne er mindre dynamisk end i by- og i nogen grad mellemkommunerne. Virksomhedernes overlevelsesgrad er ganske vist højere i land- og yderkommunerne, men
  • en mindre andel af de overlevende virksomheder vokser sig større,
  • og de virksomheder, der vokser, er vokset mindre end i by- og mellemkommunerne.
 • Land- og yderkommunerne tiltrækker færre nye virksomheder. Det gælder stort set uanset hvilken størrelse virksomhed, vi ser på.
 • Land- og yderkommuner har tabt flere mikrovirksomheder, end der er kommet til. Denne tendens bekræftes af tal fra Danmarks Statistiks erhvervsbeskæftigelsesstatistik.
 • Sammenfattende er udfordringerne for land- og yderkommunerne, at:
  • færre af de overlevende virksomheder vokser, og de vokser mindre end i byerne
  • der skabes færre nye virksomheder, særligt mikrovirksomheder og små virksomheder, end der tabes.
 • Udviklingen er bekymrende, fordi særligt mindre virksomheder er vigtige for fremtidens vækst og beskæftigelse i yderområderne.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Ask Lund Jakobsen
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

REFERENCER

SENESTE ANALYSER AF Asbjørn Sonne Nørgaard ELLER Ask Lund Jakobsen
SE ALLE
Årsrapport
Årsrapport 2022
12. maj 2023
Geografisk ulighed
Det skæve Danmark
2. maj 2023
Geografisk ulighed
Det skæve Danmark – Indikatorer
2. maj 2023
Ligestilling
Lokale tillæg er mandetillæg
8. marts 2023