fbpx

De mindre virksomheder er en erhvervspolitisk udfordring for land- og yderkommunerne

INDHOLD

FORFATTER(E)

Ask Lund Jakobsen
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

 • Opgjort på virksomhedsniveau voksede den private beskæftigelse målt på antal fuldtidsansatte i gennemsnit med 7,5 pct. på landsplan i perioden fra 2010 til 2017, men kun med 2,2 pct. og 3,9 pct. i henholdsvis land- og yderkommunerne. Den svage beskæftigelsesudvikling skyldes især en vigende beskæftigelse i mikrovirksomheder.

 • Opgjort på arbejdssted i stedet for CVR-nummer er forskellen i beskæftigelsesudviklingen i bykommunerne og de øvrige kommunetyper endnu større.
 • Erhvervslivet i land- og yderkommunerne er mindre dynamisk end i by- og i nogen grad mellemkommunerne. Virksomhedernes overlevelsesgrad er ganske vist højere i land- og yderkommunerne, men
  • en mindre andel af de overlevende virksomheder vokser sig større,
  • og de virksomheder, der vokser, er vokset mindre end i by- og mellemkommunerne.
 • Land- og yderkommunerne tiltrækker færre nye virksomheder. Det gælder stort set uanset hvilken størrelse virksomhed, vi ser på.
 • Land- og yderkommuner har tabt flere mikrovirksomheder, end der er kommet til. Denne tendens bekræftes af tal fra Danmarks Statistiks erhvervsbeskæftigelsesstatistik.
 • Sammenfattende er udfordringerne for land- og yderkommunerne, at:
  • færre af de overlevende virksomheder vokser, og de vokser mindre end i byerne
  • der skabes færre nye virksomheder, særligt mikrovirksomheder og små virksomheder, end der tabes.
 • Udviklingen er bekymrende, fordi særligt mindre virksomheder er vigtige for fremtidens vækst og beskæftigelse i yderområderne.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Ask Lund Jakobsen
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

REFERENCER