fbpx

Det kønsopdelte arbejdsmarked

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Ligestillingen på arbejdsmarkedet undersøges i forhold til løn, erhvervsfrekvens, uddannelse og deltidsarbejde. Derudover undersøges forskellen i mænd og kvinders sygefravær i hhv. den offentlige og private sektor, samt ligestilling i hjemmet. Her dykkes ned i barselsreglerne i de forskellige nordiske lande, hvor stor en del af barslen mændene i de nordiske lande tager, samt hvilke faktorer, der ifølge nordisk forskning afgør, hvor meget af barslen mænd tager, og hvilke effekter det har, at mænd tager en større del af barselsorloven.

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER