fbpx

En treenighed – der gør en forskel

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Teknologisk Institut har i samarbejde med Cevea udarbejdet et notat for LO, Akademikerne og FTF, hvor vi på baggrund af dansk og international forskning igennem de seneste 25 år har søgt at afdække hvad, som gør, at sammenlignelige virksomheder over tid udviser markante forskelle i performance. Notatet har sit udspring i den danske debat om den beherskede vækst og dermed også spørgsmålet om, hvorvidt vi fremadrettet kan prioritere de offentlige udviklingsmidler klogere ved at bruge tilgængelig viden om, hvad de højt performende SMV’er og MMV’er gør, som andre virksomheder kan lære af.

En gennemgang af dansk og international forskning igennem de seneste 25 år peger på de samme forklaringsfaktorer, som gør forskellen:

1. Kvaliteten og intensiteten af virksomhedernes eksterne samspil er for så vidt et spejl af virksomhedernes interne organisation. Den interne arbejdsorganisering er baseret på en høj grad af funktionel fleksibilitet, som beror på en tæt interaktion, fælles videndannelse, og at medarbejdernes anses som en central innovationsressource. Derfor ser vi i de ’bedst præsterende’ virksomheder, at det er et gennemgående træk, at der sker en myndiggørelse og uddelegering af ansvar sideløbende med et fokus på læring og tværfaglighed.

2. Lederens mindset er båret af strategisk udsyn og evnen til at eksekvere. Ledelseskulturen udvirker, at et stærk fælles værdisæt og mål er forankret i hele virksomheden, og det er understøttet af klare incitamentsstrukturer. Ledelsens mindset i de vækstorienterede virksomheder er karakteriseret ved at være mere risikovillig- og forandringsorienteret.

3. Endelig er de bedst præsterende virksomheder også karakteriseret ved tætte kunde- og leverandørudviklende relationer, som bygger på en høj grad af gensidig tillid baseret på et gensidigt udviklende samspil. Derved opnår virksomheden også en høj grad af agilitet

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER