fbpx

Et stort flertal af både røde og blå vælgere støtter en forsigtig og omkostningskrævende corona-indsats

INDHOLD

  FORFATTER(E)

  Asbjørn Sonne Nørgaard
  21725413
  Simon Bruun

  METODE

  Resultaterne bygger på en internetundersøgelse blandt medlemmer af MEGAFON-panelet. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 30. marts til 1. april 2020.

  Målgruppen for undersøgelsen er fastsat til personer i alderen 18 år og derover.

  Der er gennemført 1.004 interview til undersøgelsen. For en undersøgelse af denne art er 1.000 et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater.

  Svarmaterialet er vægtet efter køn, alder, bopælsområde og parti i forhold til den aktuelle fordeling af Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, ”Folketal pr. 1. juli 2019 efter køn, område, alder og tid” – www.statistikbanken.dk).

  NOTER

  REFERENCER

  Resumé

  • Et stort flertal af vælgerne i både rød og blå blok mener, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan for at begrænse konsekvenserne af corona-epidemien i Danmark, også selv om det kan have store omkostninger, eller det er usikkert, om indsatserne virker:
   • 90 pct. i rød blok og 70 pct. i blå blok erklærer sig enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, selv om jeg skal betale 1% mere i skat.
   • 74 pct. i rød blok og 60 pct. i blå blok erklærer sig enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, også selv om det er usikkert, at de konkrete indsatser virker.
   • 72 pct. i rød blok og 60 pct. i blå blok erklærer sig enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, også selv om det betyder, at nedlukningen af Danmark fortsætter indtil 1. juni.
   • 71 pct. i rød blok og 56 pct. i blå blok erklærer sig enige i, at politikerne skal gøre alt, hvad de kan, også selv om det medfører, at der kommer 50.000 flere arbejdsløse.
  • Det er tidligere blevet foreslået, at vælgerne i rød blok i højere grad end vælgerne i blå blok er villige til at acceptere store omkostninger ved corona-indsatsen, fordi de oftere er ansat i den offentlige sektor, og derfor er mindre eksponerede for de økonomiske konsekvenser heraf. Dette er der dog ikke noget i data, der tyder på; når vi kontrollerer for, om vælgerne føler sig udsatte for at blive arbejdsløse som følge af corona-epidemien, består forskellene mellem de to vælgergrupper.

  INDHOLD

  FORFATTER(E)

  Asbjørn Sonne Nørgaard
  21725413
  Simon Bruun

  METODE

  Resultaterne bygger på en internetundersøgelse blandt medlemmer af MEGAFON-panelet. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 30. marts til 1. april 2020.

  Målgruppen for undersøgelsen er fastsat til personer i alderen 18 år og derover.

  Der er gennemført 1.004 interview til undersøgelsen. For en undersøgelse af denne art er 1.000 et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater.

  Svarmaterialet er vægtet efter køn, alder, bopælsområde og parti i forhold til den aktuelle fordeling af Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, ”Folketal pr. 1. juli 2019 efter køn, område, alder og tid” – www.statistikbanken.dk).

  NOTER

  REFERENCER

  SENESTE ANALYSER AF Asbjørn Sonne Nørgaard ELLER Simon Bruun
  SE ALLE
  Ligestilling
  Det går godt med ligestillingen på Folkemødet
  13. juni 2024
  Ligestilling
  Fortsat dobbelt så mange mænd som kvinder i debatspalterne
  13. juni 2024
  Arbejdsmarked
  Computer in Command: Consequences of algorithmic management for workers
  11. juni 2024
  Arbejdsmarked
  Computerchefer: Algoritmeledelse har store konsekvenser for medarbejderne
  11. juni 2024