fbpx

Etablering af den lokale udviklingsfond finansieret af en boligavanceskat

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Ulighed og udkantsproblematikker er en del af Ceveas kerneanalyseområder. Med dette hæfte samler vi vores vigtigste analyseresultater og konklusioner for at tegne et samlet billede af de uligheds- og udkantsproblematikker, som Danmark står overfor. Idéen er at se disse analyseresultater samlet for bedre at kunne forstå, hvad der driver rykket fra yderområderne til storbyerne samt konsekvenserne af det ryk. På baggrund af dette samlede billede, vil vi forsøge at identificere politikker, der kan være med til at genoprette balancen mellem land og by i Danmark.

INDHOLD

FORFATTER(E)

METODE

NOTER

REFERENCER