fbpx

Flere får en uddannelse, men der er forskel på, hvor hurtigt det går

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

På landsplan er andelen af 25-54 årige der højst har en grundskoleuddannelse faldet fra 21,2 pct. i 2008 til 16,8 pct. i 2015, hvilket betyder, at andelen der højst har en grundskoleuddannelse i denne aldersgruppe er faldet med 20,8 pct. siden 2008. Dog er det stort set de samme kommuner, der kæmper med relativt høje andele af borgere uden anden uddannelse end grundskolen i dag som for 7 år siden.

Der er muligvis en risiko for, at nogle kommuner kobles af, hvis ikke der gøres en indsats for at nedbringe andelen af borgere uden anden uddannelse end grundskolen i udsatte kommuner.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER