fbpx

Flere virksomheder tror, de kan slippe afsted med at snyde i skat

INDHOLD

FORFATTER(E)

Simon Bruun
Frederik Lasserre

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Ifølge SKATs årlige holdningsundersøgelse føler færre virksomheder en reel fare for at blive opdaget i skattesnyd og sort arbejde. Andelen af virksomheder som oplever opdagelsesrisikoen ved snyd med skat, moms eller afgifter ”stor” eller ”meget stor”, er faldet med 18 procentpoint fra 56 pct. af virksomhederne i 2016 til 38 pct. af virksomhederne i 2017. I samme periode er der sket et tilsvarende fald for sort arbejde fra 42 pct. til 31 pct.

Cevea mener

Der er god grund til, at en faldende andel af virksomheder oplever en reel risiko for at blive opdaget i snyd med skat og sort arbejde. På knap 20 år er andelen af virksomheder, der kontrolleres faldet med knap 35 procentpoint. Risikoen for at blive udtaget til kontrol er et af de vigtigste parametre for en effektiv skattekontrol, der frister virksomhederne til at unddrage skat. Årsagen skal i altovervejende grad findes i rammerne for SKAT. Antallet af ansatte generelt, samt til kontrolindsatser specifikt, er faldet støt, mens antallet af virksomheder er eksploderet.

Cevea gør sig ingen illusioner om, at vi skal tilbage til den samme omfangsrige, fysiske kontrolindsats som i 1999, men med en kontrolrisiko på 3 pct., har vi nået et punkt, hvor sandsynligheden for at vinde på et skrabelod er større end sandsynligheden for, at en virksomheds skatteforhold udtrækkes til kontrol. Når vi samtidig ved, at minimum 70.000 små og mellemstore virksomheder bevidst omgår skattereglerne og årligt snyder statskassen for 7,2 mia., der burde være endt i de offentlige budgetter, er det uacceptabelt, at man som virksomhed næsten kan være sikker på ikke at få kontrolleret sine forhold. Det øger incitamentet til snyd, og man kan med god grund frygte, at skattegabet vil vokse sig endnu større i SKATs kommende opgørelser af virksomhedernes regelefterlevelse.

Under det nuværende risikobaserede tilsyn, er det nødvendigt at øge den oplevede
opdagelsesrisiko markant. For at få en mere effektiv skattekontrol, er vi nødt til at kontrollere en større andel af virksomhederne. Et mål om at 6 pct. af alle danske virksomheder lignes – en fordobling af den nuværende kontrolindsats kunne være et realistisk mål på den korte bane. Det vil på den kort bane afhænge af et personalemæssigt stærkere SKAT, og de 400 mio. kr. på finansloven for 2018 til at styrke kontrolindsatsen frem mod 2021 kan ikke alene løfte denne opgave. Det er helt grundlæggende borgernes tillid til skattesystemet og velviljen til at betale en korrekt skat, der er på spil, hvis ikke vi opnår en effektiv skattekontrol, der sikrer, at virksomheder betaler den skat, de er forpligtet til, men i stedet føler sig fristet til at snyde.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Simon Bruun
Frederik Lasserre

METODE

NOTER

REFERENCER

DOWNLOAD PDF