fbpx

Gevinsten ved lærlinge

INDHOLD

FORFATTER(E)

Mads Kofoed-Diedrichsen
Jacob Therkelsen

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

De forløbne år er det politiske fokus på nødvendigheden af uddannelsen af faglært arbejdskraft vokset. En grundpille i de danske erhvervsuddannelser er idéen om vekseluddannelse med en sammensætning af skoleforløb og praktisk erfaring. Det fundament er i stigende grad under pres. Andelen af elever på erhvervsuddannelser, der ser sig nødsaget til at vælge skolepraktik, vokser. Oveni dette er de korte uddannelsesaftaler også blevet mere populære blandt virksomheder og bidrager til et usikkert uddannelsesforløb for eleverne.

Baggrund

Andelen af elever på erhvervsuddannelser, som er i skolepraktik eller under en kortuddannelsesaftale pr. d. 01/08/16 er 21,7 %: en stigning på 8 % siden 2013. Mere end hver femte elev har altså ingen uddannelsesaftale eller ser et usikkert lærlingeforløb i møde. Såfremt virksomhederne forstår gevinsten ved at ansætte lærlinge, er det en rimelig antagelse at forvente, at det vil kunne modvirke denne udvikling.

Opsummering

Den direkte gevinst, dvs. dækningsbidraget, ved at have en lærling tilknyttet er op til 277.190 kr. pr. lærling.

Det resultat bygger på de faktureringspriser, altså hvad mestre rundt i landet prissætter deres lærlinges arbejde til. Resultatet er er et gennemsnit beregnet på de priser 20 virksomheder har oplyst ifm. undersøgelsen, samt et estimat af hvor mange timer en lærling kan forventes at udføre fakturerbart arbejde for virksomheden.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Mads Kofoed-Diedrichsen
Jacob Therkelsen

METODE

NOTER

REFERENCER