fbpx

Hvem bliver hjemme?

INDHOLD

FORFATTER(E)

Therese Alexandra Evald
Malte Nyfos Mathiasen

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Nationale kampagner havde i 2013 fokus på at få de mindst stemmende befolkningsgrupper til at deltage i kommunalvalget, og valgdeltagelsen blev hævet. Selvom det lykkedes at få flere til at stemme, var der stadig en markant skævhed i valgdeltagelsen.

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten.

Ved dette valg er der ikke, modsat sidste kommunalvalg, afsat lige så mange midler til at mobilisere de mindst stemmende befolkningsgrupper til at deltage. Derfor må man forvente en tilbagevenden til en lavere valgdeltagelse, som har været trenden ift. kommunalvalg i Danmark. Dette notat belyser hvilke sociale faktorer, der påvirker valgdeltagelsen ved kommunalvalg.

Analysen viser:

  • Der var en skævhed i valgdeltagelse på 20,8 pct.point mellem den kommune, der havde højest stemmeprocent, og den kommune, der havde den laveste stemmeprocent.
  • Allerød havde den højeste valgdeltagelse, imens København og vestegnskommunerne havde den laveste valgdeltagelse.
  • Andelen af kontanthjælpsmodtagere i kommunen har størst indflydelse på
    valgdeltagelsen. Jo større gruppen er, desto lavere er valgdeltagelse i kommunen.
  • Andelen af unge har en negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen, hvilket afspejler, at unge ikke kommer til stemmeurnerne i samme omfang som resten af befolkningen.
  • Også andelen af indvandrere og efterkommere i kommunen har negativ effekt på
    valgdeltagelsen i kommunen.
  • Størrelsen på kommuner påvirker deltagelsen negativt, større kommuner har lavere  valgdeltagelse.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Therese Alexandra Evald
Malte Nyfos Mathiasen

METODE

NOTER

REFERENCER

SENESTE ANALYSER AF Malte Nyfos Mathiasen ELLER Therese Alexandra Evald
SE ALLE
Arbejdsmarked
Ansatte med 0-timers-kontrakter blev ramt hårdere af corona-krisen
8. oktober 2021
Skat
Ejendomsværdiskatten bør skrues op
21. september 2021
Arbejdsmarked
Kritik af analyse af 0-timers-kontrakter skyder ved siden af
16. september 2021
Arbejdsmarked
Mange studerende går 4.500 kr. ned i indkomst med ny dimittendsats
14. september 2021
SENESTE ANALYSER MED TEMAET Demokrati
SE ALLE
Demokrati
Danskerne er delte, når det gælder prioriteringen af klima og velfærd
9. november 2020
Ligestilling
Mænd dominerer avisernes debatspalter
8. marts 2020
Uddannelse
Nye tal: Faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne
6. marts 2020
Demokrati
Hvem bliver hjemme?
24. oktober 2017