fbpx

Kontanthjælpsloft tvinger ledige væk fra jobs

INDHOLD

FORFATTER(E)

Lillian Ebsen
Kasper Fogh

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Jobmulighederne er størst i de kommuner, hvor det er dyrest at bo. Ledige der ikke har råd til fortsat at betale deres husleje – typisk i hovedstadsområdet – henvises til at flytte til dele af landet, hvor huslejen er billigere. Men her er det samtidigt sværere at finde et job. Notatet analyserer sandsynlige effekter på bosætningsmønsteret.

Konklusionerne er:

  • Arbejdsløse bliver tilskyndet til at flytte derhen hvor der er færrest jobs. 
  • Sandsynligvis vil Nord, Vest- og Sønderjylland være de største modtagere af kontanthjælpsmodtagere der må fraflytte København og Aarhus. 
  • Regeringen indregner ikke de negative konsekvenser af et mere uhensigtsmæssigt bosættelses-mønster der fastholder ledige i ledighed. Vi ved ikke hvor meget det vil skade dansk økonomi hverken på kort eller lang sigt, men det er overvejende sandsynligt at der vil være en negativ effekt.
  • Den økonomiske skævvridning af Danmark vil blive forstærket med øget koncentration af kontanthjælpsmodtagere i de fattigste dele af Danmark og dermed en forstærket koncentration af bedre stillede i København og Aarhus.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Lillian Ebsen
Kasper Fogh

METODE

NOTER

REFERENCER