fbpx

Kun få ledige deltidsstillinger til kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225-timers reglen

INDHOLD

FORFATTER(E)

Anders Holdt
Mads Kofoed-Diedrichsen
Kasper Fogh

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Siden første oktober har kontanthjælpsmodtagere, som kommunen vurderer ikke har en meget begrænset arbejdsevne skulle forsøge at finde deltidsjobs, så de kan opnå 225 timer arbejde inden for et år for at undgå at blive trukket i kontanthjælp.

Den 10. juni sendte KMD et varslingsbrev til 48.777 personer om, at de ville blive ramt af 225-timers reglen. Dette notat viser, at der er langt færre deltidsstillinger end der er kontanthjælpsmodtagere, der har brug for at optjene 225 timer arbejde. Det arbejdsmarked kontanthjælpsmodtagerne henvises til, er ikke umiddelbart til at lokalisere.

Den 22. oktober var der 41 kontanthjælpsmodtagere per ledig deltidsstilling på jobnet.dk. Man skal huske at de fleste stillinger besættes af mennesker der skifter arbejde, og altså er i beskæftigelse allerede.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Anders Holdt
Mads Kofoed-Diedrichsen
Kasper Fogh

METODE

NOTER

REFERENCER

SENESTE ANALYSER AF Kasper Fogh ELLER Mads Kofoed-Diedrichsen ELLER Anders Holdt
SE ALLE
Arbejdsmarked
0-timers-ansatte har markant dårligere rettigheder end almindelige lønmodtagere
2. november 2021
Uddannelse
Kommuner med flest uddannede lærere i folkeskolen er bedst til at løfte eleverne fagligt
2. november 2021
Arbejdsmarked
Ansatte med 0-timers-kontrakter blev ramt hårdere af corona-krisen
8. oktober 2021
Skat
Ejendomsværdiskatten bør skrues op
21. september 2021