fbpx

Langtuddannede som katalysatorer for vækst

INDHOLD

FORFATTER(E)

Malte Nyfos Mathiasen

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Langtuddannede bringer typisk et øget fokus på at udvikle og skabe nye indtægtskilder for virksomheden. Virksomheder med langtuddannede udtrykker oftere et erkendt udviklingsbehov og ansætter langtuddannede til at optimere og profilere virksomheden. Og bemærkelsesværdigt nok, så oplever de fleste virksomheder ikke væsentlige barrierer ved at ansætte langtuddannede.

Tidligere undersøgelser viser, at der er et stort potentiale for jobskabelse, hvis flere SMV’er ansætter langtuddannet arbejdskraft. Langtuddannede fører til flere ansættelser i virksomhederne, og de sikrer større værditilvækst og forbedrer overlevelsesraten for virksomhederne.

Cevea har på vegne af Akademikernes A-kasse og i samarbejde med SMVdanmark belyst langtuddannedes konkrete bidrag til SMV’er – samt potentialet ved og barriererne for at øge antallet af langtuddannede i SMV’er.

Blandt hovedkonklusionerne finder vi, at: 

  • SMV’er med langtuddannede har et erkendt udviklingsbehov
  • Langtuddannede glider let ind på arbejdspladsen – de fleste oplever ikke barrierer
  • Langtuddannede skaber sammenhæng i virksomhedsfunktionerne og bidrager til, at andre medarbejdere kan gøre deres arbejde bedre
  • Det tager tid før investeringen i en langtuddannet bærer frugt 
  • SMV’er mangler viden om langtuddannedes færdigheder

INDHOLD

FORFATTER(E)

Malte Nyfos Mathiasen

METODE

NOTER

REFERENCER