fbpx

Ligestilling er en god investering for Danmark

INDHOLD

FORFATTER(E)

Lillian Ebsen
Martin M. B. Rasmussen
Jonas Kristiansen

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Sammen med de andre skandinaviske lande skiller Danmark sig ud fra de øvrige OECD-lande ved at investere en forholdsvis stor del af BNP i offentlige børnepasningsordninger, børnepenge og andre politiske tiltag målrettet børnefamilier. Med 3,7 pct. af BNP var Danmark i 2013 det land i OECD, der investerede næstmest i området.

Cevea har på baggrund af statistik fra OECD analyseret sammenhængen mellem hvor meget OECDlandene investerer i offentlige børnepasningsordninger på den ene side og en række centrale makroøkonomiske og sociale parametre på den anden.

Analysen indikerer, at offentlige investeringer i børnepasningsinstitutioner har en positiv samfundsøkonomisk effekt. Offentlige investeringer i gode børnepasningsinstitutioner m.v. fremstår som lidt af en økonomisk ”mirakelkur”. Offentlige investeringer i disse områder går ikke blot hånd i hånd med højere BNP, beskæftigelse og produktivitet m.v., men også med ligestilling på uddannelsesområdet og ligeløn mellem mænd og kvinder.

Nærmere bestemt finder analysen en positiv korrelation på tværs af OECD-landene imellem på den ene side, hvor meget et land investerer i offentlige børnepasnings- og familielivsinstitutioner og på den anden side BNP per indbygger, udbud af arbejdskraft, beskæftigelse, produktivitet samt kvinders uddannelseslængde, lønforskel mellem mænd og kvinder samt både mænd og kvinders generelle livstilfredshed. Analysen finder også en negativ korrelation imellem et lands familieinvesteringer og den gennemsnitlige årlige arbejdstid per beskæftiget. En sammenhæng, der dog skal ses i lyset af, at andelen af familier, hvor begge forsørgere arbejder fuldtid er højere og andelen af familier, hvor en af forsørgerne ikke er i beskæftigelse, er lavere i OECD-lande, der investerer en relativ stor del af BNP i offentlige børnepasningsinstitutioner m.v.

Som sådan lægger analysen op til en bredere og mere nuanceret offentlig debat om de potentielt positive økonomiske, ligestillingspolitiske og sociale effekter af målrettede investeringer i offentlige børnepasningsinstitutioner m.v.

Det anbefales, at Danmark ikke slækker sit, i internationalt perspektiv, høje familiepolitiske ambitionsniveau, idet det kan forventes at have potentielt negative konsekvenser for BNP, beskæftigelse, ligestillingen såvel som den generelle livstilfredshed i Danmark.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Lillian Ebsen
Martin M. B. Rasmussen
Jonas Kristiansen

METODE

NOTER

REFERENCER

SENESTE ANALYSER AF Martin M. B. Rasmussen ELLER Lillian Ebsen ELLER Jonas Kristiansen
SE ALLE
Uddannelse
FGU-baseret erhvervsuddannelse – en alternativ vej til svendebrevet
16. November 2022
Skat
Skæve skatter og rigmandsrabatter
28. October 2022
Skat
Lovlig skattefidus – skattefrie millioner flyder indenfor familien i 24 kommuner
2. October 2022
Uddannelse
Akademikerne dominerer debatten – faglærte og ufaglærte kommer ikke til orde
5. July 2022