fbpx

Priserne på boliger skævvrider Danmark – behov for nyt skattesystem

INDHOLD

FORFATTER(E)

Karina Pedersen
Lillian Ebsen
Kasper Fogh

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Det står klart at særligt det københavnske arbejdsmarked har været mere interessant, fordi man har kunne lægge en stor formueskabelse oveni sin løn, noget der klart giver hovedstadsområdet og Aarhusområdet en forstærket værdi for mange lønmodtagere. Provinsen kan simpelthen ikke konkurrere med de betydelige værdistigninger husejere har kunnet lægge oven i deres ordinære indtægter. Mange steder i Danmark er boligpriserne tilsyneladende ikke færdige med at falde. Notatet viser også hvor stor i udviklingen i huspriser har været i nogen dele af landet, og at disse er helt afkoblet fra den gennemsnitlige lønudvikling.

Analysen viser, at:

  • Udviklingen i boligpriser er mere afgørende for formueskabelsen end stigningen i lønninger.
  • Det har været klart mest gavnligt ift. formueudvikling at bo i eller omkring byerne.
  • Lønudviklingen mellem socioøkonomiske grupper på arbejdsmarkedet er ikke nær så ulige som udvikling i boligpriser mellem de danske kommuner
  • Der er en geografisk ulighed både i forhold til lønudvikling og prisudvikling på boligmarkedet. Det viser sig dog at:
    • Selvom der er geografiske uligheder i lønudviklingen, er forskelsbeløbene mellem kommunerne ikke i nærheden af forskellen i boligpriser.
    • Man kan opnå langt en langt højere formue gennem boligspekulation, eller ved at købe bolig på det rigtige tidspunkt, end ved indkomststigninger på arbejdsmarkedet
    • Den geografiske ulighed i Danmark øges med den aktuelle udvikling på boligmarkedet.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Karina Pedersen
Lillian Ebsen
Kasper Fogh

METODE

NOTER

REFERENCER