fbpx

Psykiatrien under pres

INDHOLD

FORFATTER(E)

Rie Ljungmann
Sofie Engelbrecht

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Stadig flere patienter modtager psykiatrisk behandling. Det gælder både for børn og unge og for voksne. De totale udgifter til psykiatrien er steget over en årrække, mens den gennemsnitlige udgift pr. patient er faldende. De samlede udgifter er således ikke steget relativt til stigningen i antallet af patienter.

Notatet undersøger også, hvordan der sideløbende med denne udvikling er sket en udvikling på andre indikatorer, der kan tjene til at sige noget om kvaliteten i det psykiatriske system. På tværs viser udviklingen her positive tegn i relation til nedbringelse af ventetider, mens tiden mellem første og andet ambulante besøg eksempelvis kan være helt op til 60 dage. Antallet af indlæggelser pr. patient og andelen af genindlæggelser og steget i perioden fra 2009-2016, mens antallet af sengedage er faldet.

Analysen viser:

  • Det samlede antal patienter i børne- og ungepsykiatrien er på landsplan steget fra 20.686 patienter i 2009 til 33.629 patienter i 2016 – svarende til en stigning på 62,6 procent. I voksenpsykiatrien er antallet af patienter steget fra 89.614 patienter i 2009 til 115.618 patienter i 2016 – svarende til en stigning på 29 procent.
  • I perioden fra 2009 til 2016 er udgifterne pr. patient i børne- og ungepsykiatrien faldet med 26,4 procent, mens udgifterne pr. patient i voksenpsykiatrien er faldet med 11,1 procent.
  • I børne- og ungepsykiatrien blev der i 2016 i gennemsnit brugt mere end 20.000 kr. mindre pr. patient i Region Nordjylland end i Region Hovedstaden. I voksenpsykiatrien blev der i 2016 i gennemsnit brugt 38.411 kr. mere pr. patient i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark.
  • I voksenpsykiatrien var andelen af udskrivninger, der førte til en genindlæggelse i 2012 21,1 procent – i 2016 var dette tal 23,8 procent. Antallet af genindlæggelser i børne- og ungepsykiatrien er fra 2012 til 2015 mere end fordoblet – andelen af udskrivninger, der førte til en genindlæggelse er steget fra 12,1 procent i 2012 til 23,9 procent i 2015.
  • Den gennemsnitlige ventetid – perioden fra den første henvisning til den første kontakt – er på landsplan faldet fra 2008 til 2016. I voksenpsykiatrien fra 33 til 21 dage. I børne- og ungepsykiatrien fra 71 til 22 dage.
  • Det gennemsnitlige antal sengedage er på landsplan faldet fra 24,3 i 2010 til 19,7 dage i 2016

Cevea mener

I 2014 vedtog Folketingets satspuljepartier at afsætte 2,2 mia. kr. af satspuljemidlerne til fra 2015-2018 at gennemføre et generelt løft af psykiatrien bl.a. ved at tilføre mere personale, udbygning af den ambulante psykiatri og bedre fysiske faciliteter.

Notatet her giver anledning til at spørge, hvorvidt det forventede løft er slået igennem?

En række øvrige indikatorer, der viser udviklingen for enkelte dele af den psykiatriske behandling, spæder til billedet af, at det ikke er tilfældet. Eksempelvis ses lignende tendenser, hvis man dykker ned i tallene for brug af tvang og selvmord blandt psykiatriske patienter. Her er det endnu ikke lykkedes at nedbringe tallene som ønsket. Det samme gælder antallet af psykiatriske skadestuebesøg, der er steget markant over en årrække, og antallet af tvangsindlæggelser med
politiets hjælp, der de seneste år bl.a. har været sat på dagsordenen af Politiet, der oplever en forøget belastning ifm. tvangsindlæggelse af psykiatriske patienter.

Notatet her og de øvrige tal på området viser samlet set et psykiatrisk system under pres.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Rie Ljungmann
Sofie Engelbrecht

METODE

NOTER

REFERENCER