Underrepræsentation af indvandrere i dansk politik

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Det fremgår af Ceveas optælling af de nuværende folketings-, regionsråds- og byrådspolitikere i de 15 største kommuner i landet, at personer med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret. Personer med ikke-vestlig baggrund udgjorde i fjerde kvartal af 2015 7,4 pct. af befolkningen over 18 år, men udgør kun 1,7 pct. af folketingspolitikerne og 2,4 pct. af regionsrådspolitikerne. Et lignende billede ses i de 15 største danske kommuner, hvor personer med ikke-vestlig baggrund udgør 9,0 pct. af borgerne, men kun 4,4 pct. af kommunalpolitikerne.  Denne underrepræsentation findes også hos de enkelte partier, hvor kun tre partier har folketingsmedlemmer eller regionsrådsmedlemmer med ikke-vestlig baggrund. I de 15 største kommuner har de fleste partier personer med ikke-vestlig baggrund repræsenteret, men kun Radikale Venstre har med 13,6 pct. ikke-vestlige kommunalpolitikere, en andel der svarer til eller er højere end andelen i den brede befolkning.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER

SENESTE ANALYSER MED TEMAET Demokrati
SE ALLE
Demokrati
Danskerne er delte, når det gælder prioriteringen af klima og velfærd
9. november 2020
Ligestilling
Mænd dominerer avisernes debatspalter
8. marts 2020
Uddannelse
Nye tal: Faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne
6. marts 2020
Demokrati
Hvem bliver hjemme?
24. oktober 2017