fbpx

Unge i atypisk beskæftigelse

INDHOLD

  FORFATTER(E)

  Asbjørn Sonne Nørgaard
  21725413
  Simon Bruun
  Julie Løvgren Frandsen

  METODE

  NOTER

  REFERENCER

  Sammenfatning

  Denne rapport undersøger (i) omfanget af atypiske beskæftigelsesformer blandt unge og (ii) de personlige konsekvenser ved at være atypisk ansat som ung. I rapporten sammenlignes unge (18-29 år) i atypiske ansættelser med unge i almindelige lønmodtagerjobs og voksne (30+-årige) i atypiske ansættelser.

  Rapporten viser overordnet set, at mange unge er atypisk beskæftigede, og at unge i atypiske ansættelser generelt har færre lønmodtagerrettigheder, oplever større jobusikkerhed og blev hårdere ramt under corona-krisen end unge i almindelige lønmodtagerjobs og ældre i atypiske ansættelser. De væsentligste resultater er:

  • Atypisk beskæftigelse er særligt udbredt blandt unge: Knap 6 ud af 10 (57 pct.) unge i beskæftigelse er i en eller anden form for atypisk beskæftigelse. Ser man bort fra studerende mv. og fokuserer specifikt på dem, der har arbejde som primær beskæftigelse, gælder det ca. hver tredje (34 pct.). Det er i begge tilfælde et markant større omfang end blandt de øvrige danskere på 30 år eller derover.
  • Deltidsansættelser er mest udbredt, men en del unge er også ansat midlertidigt og på 0-timers-kontrakter: 4 ud af 10 (42 pct.) unge i beskæftigelse er ansat på deltid, og for unge i primær beskæftigelse gælder det knap hver femte (19 pct.). Derudover er omkring 13 pct. af de unge i beskæftigelse midlertidigt ansatte, og for dem i primær beskæftigelse gælder det 10 pct. Endelig er godt hver fjerde ung (27 pct.) i beskæftigelse ansat på en 0-timers-kontrakt, og for dem i primær beskæftigelse gælder det hver tiende (10 pct.).
  • Unge i atypiske ansættelser har færre ansættelsesrettigheder end unge i almindelige lønmodtagerjobs: eks. er det kun ca. 4 ud af 10 (42 pct.) af de atypisk ansatte under 30 år, som er sikret ret til løn eller dagpenge under sygdom. Frasorterer vi studerende mv. gælder det godt 3 ud af 4 (77pct.). Det er markant færre end blandt unge i almindelig lønmodtagerbeskæftigelse, hvor stort set alle er sikret ret til løn eller dagpenge under sygdom.
  • Unge i atypiske ansættelser oplever større jobusikkerhed: eks. er det hver tredje ung (36 pct.) i en atypisk ansættelse, som tror, at det er overvejende eller meget sandsynligt, at vedkommende vil blive arbejdsløs inden for de næste 12 måneder. Til sammenligning er det kun 6 pct. af de unge i almindelige lønmodtagerjobs og 21 pct. af de ældre i atypiske ansættelser, som finder det sandsynligt.
  • Unge i atypiske ansættelser oplevede i højere grad negative konsekvenser af corona-krisen:eks. oplevede godt hver femte ung i en atypisk ansættelse (21 pct.) at blive sat ned i tid eller få færre timer efter nedlukningen, og specifikt for dem i primær beskæftigelse var det knap hver fjerde (23 pct.). Modsat var det kun tilfældet for hhv. 4 og 1 pct. af de unge i almindelige lønmodtagerjobs og hhv. 9 og 11 pct. af de voksne i atypiske ansættelser.

  INDHOLD

  FORFATTER(E)

  Asbjørn Sonne Nørgaard
  21725413
  Simon Bruun
  Julie Løvgren Frandsen

  METODE

  NOTER

  REFERENCER

  SENESTE ANALYSER AF Julie Løvgren Frandsen ELLER Simon Bruun ELLER Asbjørn Sonne Nørgaard
  SE ALLE
  Ligestilling
  Det går godt med ligestillingen på Folkemødet
  13. juni 2024
  Ligestilling
  Fortsat dobbelt så mange mænd som kvinder i debatspalterne
  13. juni 2024
  Arbejdsmarked
  Computer in Command: Consequences of algorithmic management for workers
  11. juni 2024
  Arbejdsmarked
  Computerchefer: Algoritmeledelse har store konsekvenser for medarbejderne
  11. juni 2024