fbpx

Vi kender Adam, hvem er Eva?

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Rapporten handler om, hvad der skaber værdier i samfundet – om offentligt forbrug er rene udgifter. Er økonomien de pengestrømme, man kan observere, eller er det mere end det? Hvornår kan en post rettelig flyttes fra kategorien ”udgift” til ”investering”.

Hvis vi skal tættere på at se virkeligheden, som den er, og ikke kun den del der kan måles på markedsaktiviteten, er det nødvendigt at inddrage de sociale konsekvenser og veje dem op imod de eventuelle økonomiske fordele, der kan være ved et givent forslag. Vi skal være bedre til at regne på de dynamiske effekter af offentlige udgifter og sociale investeringer og til at se værdien af det arbejde, der ikke foregår på arbejdsmarkedet.

Rapportens fire emner og de medfølgende infografikker er et forsøg på at illustrerer nogle af de dele af virkeligheden, som de økonomiske modeller overser.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Frank Skov

METODE

NOTER

REFERENCER