Analyse

Alle analyser i denne kategori
23. February 2015

68 % af danskerne bliver tabt i debatten

Debatspalterne i danske dagblade fyldes dagligt af indlæg, der i høj grad er med til at sætte den politiske og samfundsmæssige dagsorden. Over halvdelen af alle indlæg er dog skrevet af akademikere eller journalister, selvom denne gruppe udgør mindre end 8 pct. af den samlede befolkning. Særligt grelt ser det ud for ufaglærte, der blot har skrevet 3 pct. af indlæggene, selvom gruppen udgør omtrent 37 pct. af befolkningen.

17. February 2015

Andelen af arbejdende fattige stiger i Europa

Udviklingen mod flere arbejdende fattige vidner om et ekstremt ulige arbejdsmarked med polarisering af lønninger, som rammer bestemte udsatte grupper i samfundet.

20. January 2015

Politisk fokus på ’arbejdsudbuddet’ er sort snak for danskerne

Selvom diskussionen om øget udbud af arbejdskraft har fyldt godt i det samlede medielandskab de senere år, så viser ny survey undersøgelse, som analyseinstituttet Userneeds har lavet for Cevea, at danskerne slet ikke forstår begrebet. Et de vigtigste begreber og argumenterne bag de større reformer i dansk økonom over de sidste 10 år bliver altså direkte misforstået.

16. December 2014

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

Lønudviklingen i Tyskland fra 1989 til 2010 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har fået mere i løn. Over halvdelen af alle vesttyskere har fået mindre i løn siden 1989, og knap en fjerdedel af alle jobs har en timeløn under 75 kr.

8. December 2014

Danske medarbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Medarbejderne i de danske virksomheder har den næsthøjeste produktivitet i Europa. I gennemsnit skaber de i løbet af en arbejdstime værdi svarende til 411 kr. Fratrækkes udgifter til løn står virksomhederne i Danmark tilbage med en gevinst på 160 kroner per arbejdstime, hvilket ligeledes er næstbedst i Europa.

8. December 2014

Hver 10. tyske arbejder er 'arbejdende fattig'

Én ud af 10 tyske lønmodtagere tjener i dag under 60 procent af den tyske medianløn. Ifølge Eurostat definition er disse dermed fattige.

3. December 2014

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Under udbygningen af velfærdssamfundet i perioden 1950-2000 er den danske økonomi i gennemsnit vokset 2,42 procent om året. I perioden 1870-1930 var den årlige vækst 1,65 i gennemsnit.

28. November 2014

Uligheden i indkomster stiger

Fra 2002 til 2012 er de danske toplederes disponible indkomster steget med 31 procent, mens de lavtlønnedes kun er vokset med 15 procent.

9. November 2014

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Det er særligt en skæv udvikling i løn, der er årsag til den ulige indkomstudvikling. Indkomstudviklingen i Tyskland har ikke kun medført en stigende ulighed, men har også kostet staten flere penge, både gennem højere overførselsindkomster og lavere skatteindtægter.

10. October 2014

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

En række brancher vælger i stigende grad danske lønmodtagere fra til fordel for østeuropæisk arbejdskraft.

4. October 2014

Stadig flere elever går på privatskole

Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2000. Tendensen er landsdækkende. I 85 ud af 98 kommuner er andelen af privatskolebørn således steget, og i nogle kommuner er helt op til hvert tredje skolebarn nu privatskoleelev.

3. October 2014

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Cevea har med nærværende notat undersøgt danskernes holdning til formuefordeling i Danmark.