Analyse

Alle analyser i denne kategori
3. april 2014

Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013: Børns trivsel

17. marts 2014

Løn-ræs mod bunden får ikke ufaglærte i arbejde

Herhjemme beklager højrefløjen og højtlønnede direktører sig over, at lønningerne for de ufaglærte danskere er for høje, og at de er en hindring for en større deltagelse på arbejdsmarkedet.

4. marts 2014

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Mellem 1991 og 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob.

20. februar 2014

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Kravet om skærpede adgangskrav til gymnasierne kan få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må dreje nøglen om, det viser en ny analyse fra Cevea.

30. januar 2014

Danmark i top fem over ulige indkomstudviklinger i EU

Siden 2007 har der været en skæv udvikling i Danmarks indkomstfordeling. De mest velstillede danskere har på fire år opnået en årlig stigning på 13.754 kroner i indkomst, mens de fattigste til sammenligning har haft en tilbagegang i lønindkomsten på -1.077 kroner, når man korrigerer for stigningen i forbrugerpriser. Danmark har dermed én af de mest ulige indkomstudviklinger i EU, kun overgået af Spanien og lande i Østeuropa.

28. januar 2014

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte koste staten 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs værdi falder med 57 procent eller mere, tjener staten på salget. Hvis Goldman Sachs kan øge DONGs markedsværdi ved at være investor, skal de øge markedsværdien med 31 % eller 14 mia. kr., for at staten tjener omkostninger og kurstab ind. Der er grund til at tro, at DONG er solgt billigere end den reelle markedsværdi, idet kursen er lav både i forhold til DONGs udbyttepolitik og egenkapital.

7. januar 2014

Stort potentiale i uddannelsesklausuler

Kan vi få flere lærepladser ud af at bruge uddannelsesklausuler, når der investeres for fælles midler?

20. december 2013

Nedskæringskurs – hindring eller forudsætning for vækst?

Mens Danmark sammenlagt har haft en negativ vækst i BNP på -5,0 pct., er vores nabolande Tyskland, Norge og Sverige kommet bedre ud af krisen med vækstrater på 3,3 pct., 2,2 pct. og 3,3 pct. siden 4. kvartal 2007.

16. december 2013

Demokratisk deltagelse blomstrer i Udkantsdanmark

Den demokratiske deltagelse er størst i Danmarks udkantskommuner. Knap så godt klarer blandt andre de store byer sig. Den demokratiske deltagelse er et vigtigt ulighedsparameter, fordi deltagelsen giver indflydelse på, hvordan man bruger ressourcerne i lokalområdet. Men også fordi at bred deltagelse er centralt for vores demokrati. Hvis store dele af befolkningen ikke deltager – både ved valg og i det lokale foreningsliv – udhules demokratiet.

13. december 2013

Ulighedens Danmarkskort 2013 - Et overblik

Ulighedens Danmarkskort viser, at der er store forskelle mellem de danske kommuner: nogle kommuner har stort set ingen tunge sociale og økonomiske problemer, mens andre kommuner kæmper med er bredt spektrum af sociale udfordringer. Overraskende er det, hvilke kommuner, der ligger i top og hvilke, der har en lang række udfordringer.

22. november 2013

Privatskoler vinder frem i landkommunerne

Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal vi-ser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der nogle steder er sket en fordobling på 10 år. Dermed har landkommunerne overhalet bykommunerne.

19. november 2013

Har de unge glemt kommunalpolitik, eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem 18-35 år føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75 årige er på 49,7 pct.