Analyse

Alle analyser i denne kategori
13. December 2013

Ulighedens Danmarkskort 2013 - Et overblik

Ulighedens Danmarkskort viser, at der er store forskelle mellem de danske kommuner: nogle kommuner har stort set ingen tunge sociale og økonomiske problemer, mens andre kommuner kæmper med er bredt spektrum af sociale udfordringer. Overraskende er det, hvilke kommuner, der ligger i top og hvilke, der har en lang række udfordringer.

22. November 2013

Privatskoler vinder frem i landkommunerne

Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal vi-ser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der nogle steder er sket en fordobling på 10 år. Dermed har landkommunerne overhalet bykommunerne.

19. November 2013

Har de unge glemt kommunalpolitik, eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem 18-35 år føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75 årige er på 49,7 pct. 

19. November 2013

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken

Christiansborgpolitikere dominerer.

18. November 2013

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse.

10. November 2013

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene.

4. November 2013

Ceveas bud på et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

På ungdomsuddannelserne er der en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene har, desto større er sandsynligheden for, at deres børn gennemfører en ungdomsuddannelse. Selvom vi kender til denne sammenhæng, tages der i dag ikke højde for, at de enkelte uddannelsesinstitutioner reelt løser vidt forskellige opgaver. Derfor foreslår Cevea en simpel model, hvor elevernes baggrund i fremtiden har indflydelse på

22. October 2013

Uddannelsesledere kræver socialt taxameter

Stort flertal af ledernes på landets ungdomsuddannelser ønsker indførelse af sociale taxametre. Dermed lægges der pres på regering og lederforeninger for at finde en løsning, der kan imødegå de sociale udfordringer.uddannelsesledere_kraever_socialt_taxameter.pdf

21. October 2013

Utilsigtede konsekvenser af taxameterstyringen på ungdomsuddannelserne

Ressourcerne til de danske ungdomsuddannelser bliver fordelt via et taxametersystem, som først blev indført på erhvervsuddannelserne i 1991 og siden er blevet bredt ud til resten af ungdomsuddannelserne, senest de gymnasiale uddannelser i 2007. Trods systemets udbredelse inden for den danske ungdomsuddannelsessektor foreligger der ingen præcis dokumentation, der entydigt afdækker de samlede effekter af taxameterstyringen.   Denne rapport identificerer en stribe af uhensigtsmæssige vir

17. October 2013

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige oplever presset. Her føler 73 pct. sig truet, hvorimod dette kun gælder for 34 pct. af dem med en lang videregående uddannelse. Frygten blandt de lavtuddannede virker velbegrundet, når man kigger på udviklingen i antal udenlandske arbejdere fordelt på brancher.131217notat_danskerne_

16. October 2013

Dækker fleksuddannelsen behovet?

Knap hver femte ung får i dag ikke en ungdomsuddannelse. Det betyder, at der fra hver årgang er ca. 11.000 unge, som har brug for et andet tilbud end de eksisterende uddannelser.

7. October 2013

Massiv ulighed på ungdomsuddannelserne

70 pct. af frafaldet på landets ungdomsuddannelser kan forklares ud fra forældreuddannelse. Det har ført til massiv ulighed mellem landets uddannelsesinstitutioner, og der står lige nu mere end 500 mio. kroner på de rigeste gymnasiers bankkonti. massiv_ulighed_paa_ungdomsuddannelserne.pdf