Analyse

Alle analyser i denne kategori
22. September 2013

Tysklands arbejdsløshedstal er misvisende

Nye tal viser at den lave tyske arbejdsløshed skyldes tiltagende deltidsarbejde og atypiske beskæftigelsesforhold. Antallet af jobs på nedsat tid er således steget med knap 2 millioner mellem 2002 og 2012, mens den ugentlige gennemsnitsarbejdstid er faldet med tre timer per uge. Hvis tyskerne skulle leverer det samme ugentlige timeantal som danskerne, ville den korrigerede arbejdsløshed i Tyskland ligge på 17 procent.130917notat_tysklands_arbejdsloeshedstal_er_misvisende.pdf

12. September 2013

Den danske models styrker

Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver, arbejdstager og samfundet som helhed.

26. August 2013

Ekstrem ulighed mellem privatskolerne

Når du sætter dit barn i privatskole, er det langtfra ligegyldigt, hvilken skole du vælger. For forskellene mellem privatskolernes ressourcestyrke er markant. Mens andelen af elever med en forælder på overførselsindkomst er 4,8 pct. på de 10 mest ressourcestærke privatskoler, så er den på 72,8 pct. på de mest ressourcesvage skoler. Men selvom privatskolerne løfter vidt forskellige sociale opgaver, så er deres offentlige tilskud ens.130809notat_ekstrem_ulighed_mellem_privatskolerne.p

30. July 2013

Markedshysteri og gældsfiksering styrer vores opfattelse af økonomien

Statsgælden er bevidst blevet brugt til at udstille staterne som uansvarlige skyldnere og dermed argumentere for mindre offentlige budgetter og mindre demokratisk kontrol med økonomien.

8. July 2013

Frygt for højere rente overskygger økonomiske udfordringer

I den politiske debat er det blevet en præmis, at vi skal fastholde finansmarkedernes tillid og sikre en lavere gæld, så renten ikke stiger. Men faktum er, at renten er faldet i alle lande uanset gældens størrelse.

1. July 2013

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten.

25. June 2013

Virksomhedsdilemma: De små taber hjemme, de store vinder ude

Danske virksomheders salg på hjemmemarkedet er gået helt i stå. Siden januar 2011 har industriens salg i Danmark ligget stille på samme niveau som januar 2007. Til gengæld er eksporten tilbage i den vækst, den oplevede i 2005-08. De 100 største danske virksomheder står for halvdelen af al dansk eksport. Danmarks små og mellemstore virksomheder er altså pressede. Det ensidige fokus på at forbedre en allerede god konkurrenceevne gavner kun de allerstørste udlandsorienterede virksomhede

14. June 2013

Jobjægernes tiltro til demokratisk indflydelse vakler

Hver fjerde ledige overvejer at undlade at stemme eller stemme blankt til næste folketingsvalg.

13. June 2013

Tro på demokratiet – mistro til politikerne

Danskerne lovpriser folkestyret som styreform, men i praksis er sagen en anden.

4. June 2013

Lavere løn får ikke ufaglærte danskere i arbejde

Konkurrenceevne og lavere mindsteløn har længe domineret den danske vækstdebat, men nye tal fra OECD viser, at lavere løn i sig selv ikke får ufaglærte i arbejde. Ledigheden blandt ufaglærte danskere er nemlig 2 procentpoint lavere end i Sverige og hele 6,9 procentpoint lavere end i Tyskland.130604notat_lavere_loen_faar_ikke_ufaglaerte_i_arbejde.pdf

31. May 2013

Det tyske mirakel - den sande historie

De seneste måneder har den danske højrefløj med Venstre i spidsen peget på den tyske økonomiske succes og tilskrevet denne til hårde velfærdsnedskæringer. Som følge har vi fået at vide, at landets fremtidige konkurrenceevne blandt andet afhænger af en kortere dagpengeperiode. Undersøger vi den tyske økonomiske succes nærmere, er forklaring på denne dog ikke de hårde velfærdsreformer. Derimod ligger forklaringen i et strategisk samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og investe

15. May 2013

Lavere selskabsskat hiver penge ud af dansk økonomi

Siden 2009 har de danske virksomheder sammenlagt opsparet 225,9 milliarder kroner. Til gengæld investerer de næsten ikke. En lavere selskabsskat vil dermed forære fire milliarder kroner om året til de virksomheder, som i forvejen har overskud og historisk høje opsparinger. Og der er ingen historisk evidens for, at lavere selskabsskat skulle føre til højere vækst eller flere investeringer.lavere_selskabsskat_hiver_penge_ud_af_dansk_oekonomi.pdf